MENY hamburgermeny Close-menu button

Jakt og jegere

De fleste av medlemmene våre jakter hjortevilt på Skålahalvøya. Her går det fra tusenmeterhøye snaufjell og ned i fjøra. Det er store områder med myrer og grov furuskog. Ned mot fjøra veksler det mellom beiter, innmark og utmark innblandet mye løvskog. Tradisjonelt er dette er hjorteområde, men de siste tretti åra er det blitt en bra bestand med elg og rådyr. For den som har lyst er det bra bestander med rev, gås, ender og ringduer. Vi har og greie bestander av rype og storfugl.

Deler av Skåla Sørvest vald sett vestover fra Lilleskåla.

Det meste av jakta på Skålahalvøya er i privat eie. Da må du ha grunneiers tillatelse. 

Jakt etter rev, gjess, ender og ringduer er lettest å få tillatelse til. I deler av snaufjellet er det trolig felles jakt og beiterett. Her må du ha en grunneiers tillatelse for å jakte rype. 

Storviltjakta i området er ordnet i vald og jaktlag. For å jakte storvilt må du ha en avtale med et jaktlag. Noen av lagene tar innimellom med gjestejegere. Skåla Jff arrangerer hvert år introduksjonsjakt hjortevilt i samarbeid med lokale jaktlag.

Lengst øst i område er statskog grunneier. Der kan du søke på småvilt og rådyrjakt på inatur.

 

Når alt klaffer

I løpet av en høst har en vanlig jeger 2-4 noenlunde sjanser for å felle en hjort: Det vanlige er da jaktturer uten felling. Selve fellingen tar noen sekunder.... Da skal du sette pris på fellesskapet mellom jegerne, naturopplevelsen og mosjon for å jakte en hel høst.