Jaktskyting er en konkurranseaktivitet som interesserer mange av NJFFs medlemmer.
For å bli en dyktig jeger trengs det en viss porsjon praksis, deriblant skytetrening.

Skyting

Jaktskyting er en sentral del av NJFF, og veldig viktig som et ledd i utdanningen av nye jegere. NJFF Møre og Romsdal har tillitsvalgte som jobber for et aktivt skytemiljø i vårt fylke.

​​Leder i aktivitetsutvalg skyting:

Reidar Strand, Sunndal jff

Utvalgsmedlemmer

Kurt Olav Sundsøy fra Averøy jff

Petter Jan Bjørkelid fra Sula JFF

Tilpass søket for aktivitet og kurs

Snarveier
Velg tidspunkt

Viser 1-0 av 0

Viser 1-0 av 0

 

Årets skytesesong i NJFF er allerede godt igang. Dugnadsinnsatsen i forbindelse med skytingen er stor og mange av våre lokalforeninger skal arrangere ulike hagle- og riflestevner i løpet av året. Se vedlagte oversikt over planlagte konkurranser i Møre og Romsdal.

 

​​NJFFs jaktskyting omfatter grenene jaktfelt, elgbane, jegertrap, leirduesti og figurjakt. Formålet med NJFFs jaktskyting mot stillestående og bevegelige viltmål er å gi jegeren trening i skyteferdighet for utøvelse av mest mulig human jakt, sikkerhet i våpenbehandling og for rekruttering og opplæring av ungdom og jegere.

NB! MR cup 2020. Terminlisteførte jegertrapstevner inngår i denne cupen.

​Endringer​ i terminlista

Evt. endringer i stevnene vil bli lagt ut på denne siden og terminlista oppdateres. 


​MR cup gjennomføres på alternativt vis i år. Informasjon kommer.

 

Endringer per 20.05:

- FM jaktgelt arrangerers 6. juni i regi av Tingvoll jspl

- FM elgskyting arrangeres 6. juni i regi av Tingvoll jspl

- Sykkylven jff utsetter elgstevne 20LE1816 som var planlagt 23. mai pga snø. Ny dato vil komme.

- Volda jff avlyser jaktfeltstevnet 23. mai.

- Herøy og Sande jff utsetter jegertrapstevnene 30. og 31. mai. Ny dato vil komme.

- Sykkylven jff avlyser jegertrapstevnet 6. juni

- FM jegertrap gjennomføres av Gjemnes jff 13. juni.​

 

Endringer per 27.05:

- Skåla jff arragnerer jegertrap 31. mai

- Skåla jff arrangerer jegertrap 27. juni

 

Terminliste 2020 Møre og Romsdal, endelig, endret 27.05.pdf

Alle lokalforeninger i NJFF har mulighet til å søke om å få arrangere terminfestede skytestevner. Søknadsfristen er i slutten av september hvert år.

Søknader jaktskyting

​​​Søknad om skytestevner

For at terminlista skal bli ferdig i rett tid, er det viktig at alle arrangører overholder søknadsfristen som blir satt. Søknaden sendes fylkessekretæren i de respektive fylker. Fylkessekretærene setter opp terminlista for eget fylke, og tildeler FM i de ulike grenene. Fylkessekretærene i de ulike landsdelene fordeler også LM. Vår frist for å sende inn søknad er 20september. Søknad sendes på e-post til [email protected], eller i posten til NJFF Møre og Romsdal, Skaret, 6422 Molde.

Søkndasskjema​ og informasjon

Søknadsskjema for manuell utfylling finner du her:

Soknad om skytestevner 2018.doc

Informasjon om søknadsprosedyre terminfestede skytestevner 2018.pdf

 

Påmeldingstjeneste jaktskyting
NJFF har utviklet en egen påmeldingstjeneste for jaktskyting, www.njffstevner.no 
Tjenesten er gratis å bruke, både for arrangører og deltagere. For å bruke tjenesten som arrangør kreves en klubbadministratorkonto. Foreningen får tilgang til en slik konto ved å opprette en vanlig brukerkonto tiltenkt foreningsbruk, og deretter sende en mail med brukernavn (ikke passord) og forening til [email protected]. Brukerkontoen vil da få tildelt nødvendige rettigheter for å kunne opprette stevner. Påmeldingstjenesten er spesielt beregnet på bruk sammen med resultatprogrammet «Treffdata».​

Fylkeslaget ønsker å få med flere ungdommer og kvinner på skytestevner.

​Alle ungdommer under 18 år får refundert deltageravgift til stevner i regi av NJFF i Møre og Romsdal.

Alle kvinner får refundert 50% av deltageravgiften til stevner i regi av NJFF i Møre og Romsdal.

Dette gjelder alle skytestevner (både hagle og rifle).

Fyll ut skjema og send til [email protected] innen 9. september (utvidet frist).

 

tilbakebetaling skytestevner utvidet frist.pdf

Jaktskyting har utviklet seg til å bli en konkurranseaktivitet som interesserer mange av NJFFs medlemmer. Øvelser og konkurranser skal ligne på situasjoner som jegeren står ovenfor i jaktsammenheng.

​Konkurransevirksomheten bidrar således til mer human jakt, god og sikker våpenbehandling, samt at dette er en god anledning for rekruttering og opplæring av ungdom. 

Jaktfeltskyting​​​

​Skyting med rifle mot stillestående viltmål på ulike avstander oftest fordelt med 5 skudd på 6 ulike poster. Skytingen foregår ofte ute i terrenget, og skytestillingene som benyttes er liggende, sittende og stående.

Elgskyt​​ing​

​​Skyting med rifle mot stillestående og bevegelig elgfigur på 100m avstand. Det skytes 5 skudd sittende og 5 skudd stående mot stillestående figur, samt 10 skudd mot løpende elg. 

Je​​gertrap ​​

Skyting med hagle mot leirduer på trapbane. Banen har 5 standplasser, og det skytes på fragående leirduer. Det skytes oftest 25, 50 eller 100 skudd.

Leird​​​uesti​​

​Skyting med hagle mot leirduer på en leirduesti i terrenget, evt. på en sportingbane (leirduebane med kastemaskiner som gir varierte skytevinkler). Leirduestien består av enkle og doble duer, og det skytes oftest 50 skudd. 

Figur​​jakt ​​​

Skyting med hagle mot metallfigurer som sklir langs en metallstreng. Hver figur har utsparing hvor en papplapp monteres for å registrere antall hagl treff. Oftest 10 ulike poster.

Ja​ktsti  ​

Skyting med hagle mot metallfigurer som sklir langs en metallstreng. Hver figur har utsparing hvor en papplapp monteres for å registrere antall hagl treff. Skytingen er kombinert med et antall poster med teorispørsmål fra jegerprøvepensum. (Det arrangeres for tiden ikke norgesmesterskap i denne grenen).​​​

Nordisk Jaktsky​​ting​​​

Skyting med hagle og rifle fordelt på to haglegrener og to riflegrener. De to haglegrenene er leirduesti og jegertrap. I begge øvelsene skytes det mot 25 leirduer. De to riflegrenene er skyting på rådyrfigur (stillestående) og på løpende elg. I begge grenene skytes det 10 skudd, og avstanden er 100m.

Kontaktperson: Vidar Nilsen.

Alle som skal skyte stevner i regi av NJFF, skal være registrert i NJFFs klasseføringsdatabase. Hvilken klasse du skal skyte i avhenger av alder, kjønn, utstyr og eventuelle tidligere resultater.

​​Er du nybegynner kan du enkelt skrive ut ditt eget klasseføringskort fra jaktskyting.no. Som nybegynner vil du automatisk bli plassert i laveste klasse. 

Detaljer omkring klassene i de ulike skytegrenene finner du i regelverk for jaktskyting 2015-2019.​

NB! Fra og med 2018-sesongen vil det ikke bli utsendt klasseføringskort pr. post. Alle klasseførte skyttere vil ha sin klasseføring påført medlemskortet som kan lastes ned fra «min side» på www.njff.no .

Fra «min side» kan medlemskort/klasseføringskort lastes ned som pdf. for utskrift, eller du kan sende kortet som sms til din egen mobil. ​


 

​Jaktskyting.no

Stevner i regi av NJFF blir rapportert til klasseføringsdatabasen, og danner grunnlaget for klasseføring hvert år. På nettstedet kan skyttere søke i databasen, og finne ut hvilke stevner som ligger til grunn for klasseføringen.

 

​Sk​​riv ut klasseføringskort

Nye skyttere kan skrive ut sitt eget klasseføringskort. Finn fram medlemsnummeret ditt, fyll ut skjema og skriv ut – enkelt og greit.
NB! Husk å skrive ut klasseføringskortet før du avslutter. 

Klasseføringskort og medlemskort skal medbringes på alle terminførte stevner.

Kontaktperson: Vidar Nilsen.

Våre lokalforeninger arrangerer mange skytestevner i løpet av året. Resultatene blir rapportert inn til fylkeslaget, som kontrollerer informasjonen før resultatlistene sendes inn til NJFF sentralt for klasseføring.

​Her publiseres resultatene fra de enkelte stevnene!

Fram til 2006 hadde NJFF Møre og Romsdal en egen Møre og Romsdal cup innen jegertrap. Ildsjeler startet opp igjen MR- cup i 2016 og nytt reglement ble utarbeidet. Informasjon om cupen finner dere her.

 

Vandrepremie

 

​​​​​MR CUPEN 2019

                              

GJENNOMFØRING

Alle jegertrapstevnene i Møre og Romsdal fra 25. januar til 17. august 2019 inngår i cupen. Finale på Eide 17. august. De første 50 skuddene fra LM og NM teller også i cupen.

For å kunne delta i finalen kreves det at skytter har resultat fra minst 8 serier a 25 skudd i løpet av kvalifiseringsstevnene. (NB Kravet om deltakelse på stevne i de tre fogderiene bortfaller).

I år så blir det at alle som har skutt kvalifiseringskravet til finalen starter likt til finalen (altså, alle starter på 0 i finalen).

Alle stevnene gjennomføres etter NJFFs regelverk for jaktskyting med hagle (gjeldende fra 01.01.2015.) Alle stevnene er terminlisteførte og blir innrapportert til NJFFs klasseføringsdatabase.

Skytter plikter selv å kontrollere at skyteresultater er blitt ført korrekt.   

 

PREMIERING

Det er ingen premiering på kvalifiseringsstevnene, utenom vanlig stevne-premiering.

På finaledagen skal det premieres klassevis, og med 1/3 premiering. I juniorklassen (DI) skal alle ha premie.

Nytt av året så vil det også bli en egen premie hvor alle deltagere i MR cupen har mulighet til å vinne, forutsatt at vedkommende som vinner er tilstede og mottar premien. Hvis ikke den uttrekte er tilstede, så vil det bli trekt på nytt.​

SAMMENLAGT ETTER FINALE

Etter finalen premieres det bare for sammenlagtresultat (kvalifisering + finale). Det deles ut 10 hovedpremier til de beste totalt, en hovedpremie til beste dame, en hovedpremie til beste junior, og ellers 1/3 premiering i alle klasser. Vinner av MRC får også et napp i vandrepremien, og får beholde den i et år. Den må vinnes 3 ganger for å få den til odel og eie. Ved poenglikhet avgjøres plasseringene ved omskyting.​​​

 

PENGEBELØP HOVEDPREMIE:

1. plass totalt Kr 5.000                                           5. plass totalt Kr 1.250                           9. plass totalt Kr  300

2. plass totalt Kr 2.500                                           6. plass totalt Kr 1.000                           10. plass totalt Kr 200

3. plass totalt Kr 1.750                                           7. plass totalt Kr 750                           Beste dame Kr 2.000

4. plass totalt Kr 1.500                                           8. plass totalt Kr  500                            Beste junior Kr 1.000

                                              

Forbehold om endringer ved lav deltakelse.

 

Gavepremier, klassevis etter finale (verdi)

1. plass kr 1.500

2. plass kr    750

3. plass kr    500

4. plass og utover kr 300                                                      

Det jobbes med å skaffe flere sponsorer.

 

CUPAVGIFT

Deltakeravgift er kr 300 for senior, veteran og damer. Ingen avgift for junior(DI og DII)

Beløpet må innbetales til konto nr. 6365.06.78887, NJFF Møre og Romsdal MRC, merkes med navn, medlemsnr. og klasse. Deltakelse vil bli registrert fra og med innbetalingsdato i flg bankkvitering.

I 2018 ble det innført en tilleggsbetaling. Det vil si at en 10 krone av startkontingenten på stevnene som er med i cupen går til premiefondet. Denne tas av den ordinære startkontingenten på stevnet. Beløpet betales inn til samme konto som nevnt over etter endt stevne. Innbetaling merkes med stevne id, forening og antall deltakere.

 

RAPPORTERING AV RESULTATER

Husk å sende inn resultatene til fylkeslaget i Møre og Romsdal på epost: [email protected] og til cupkomiteen ved Stefan Vågseter på epost [email protected] snarest etter endt stevne.

Stillingen i cupen vil bli oppdatert på bakgrunn av rapporterte stevner. Stillingen i cupen vil bli lagt ut og oppdatert på FB siden Lerdueskyting i Møre og Romsdal.​ 

Vi ønsker alle deltakere lykke til med sesongen!

 

Med hilsen cupkomiteen

 

Stefan Vågseter

Johan Harstad​

 

NB! Disse var vinnere av vandrepremien fra 2000 til 2006, og i 2016 - 2018:

2000 - Ove Viseth
2002 - Kolbjørn Sæterøy
2003 - Ole Furu
2004 - Geir Hammer
2005 - Ole Furu
2006 - Nils Asbjørn Holten

2016 - Jan Magne Hoel

​2017 - Sverre A. Meisingseth​​

2018 - Arnfinn Berg