Fiske

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede av fiske, og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem. I dag har vi en økt forståelse for kultivering og forvaltning og dermed er det noen ganger mer hensiktsmesig å knipse et bilde av fangsten, før den slippes fri igjen.

​​​Fiske i Sula kommune er et spennende fiske!

Sula jeger og fiskerforening har kultiviering og forvaltningsansvar i de fleste vann på Sula

Fiskevann som Sjff driver forvaltning i:

Vassetvatnet (Ørret, Ål og Gjedde)
Sætrevatnet (Ørret, Ål og Gjedde)
Klingrevatnet (Gjedde)
Rotevatnet (Ørret)
Storevatnet (Ørret og Gjedde)
Otrevatnet (Ørret)
Gjølavatnet (Ørret)

Fiskekort:

Fiskekort selges via Vipps. Betalingsbekreftelsen benyttes som dokumentasjon ved eventuell kontroll. 

Vippsnr: #104085 

Barn under 16 år trenger ikke fiskekort

Priser:
Dagskort - 30,-
Ukeskort - 100,-
Årskort - 300,-

Fiskeregler:

  • 1 stang pr fisker

  • Det er ikke tillat med oter

  • Det er ikke tillat med Garn (Dette gjelder ikke grunneiere, selv om vi fraråder på det sterkeste å drive garnfiskei Vasset og Sætrevatnet)

  • All gjedde over 70 cm, eller 1,5 kg skal slippes tilbake. Dette er viktig forkultiveringens-taktikken

  • All gjedde under 1,5 kg skal avlives

  • Ørret over 1 kg skal slippes ut. Dette er stamfisk vi ønsker å avle videre på

I gyteperioden for Ørret (15.September – 01. Januar) tillates ikke målrettet fiske etter Ørret. Ved gjeddefiske, skal all ørret som fanges i denne perioden slippes ut igjen

Fangstrapportering sendes tilpost@sulajff.no eller på telefon 99737065

NB: All fisk som slippes, må behandles skånsomt, og benytt avkroking-utstyr om dette ertilgjengelig

 

Aktiviteter/Kultivering:

Gjedda byr på utfordringer!

Etter som at gjedda ikke har sitt naturlige opphav på våre kanter og at størrelsen på vatna er rellativt små, krever dette at foreningen må gjøre tiltak for at vatna skal kunne huse både gjedde og ørret.

- Notkasting etter gjedde i gytetiden (vårparten), i samme tid blir det foretatt en nedtapping av vannstanden i Vassetvatnet, for å  få tørket ut gjedderognen i sivkanten.
- SulaJFF arrangerer blandt annet gjeddefiskekonkurranse som et tiltak for tynningsfiske av gjedde. (en på vårpart og en på høst)
- Lysing etter stamfisk (ørret) i elva for stryking.
Sula JFF driver et eget klekkeri som et tiltak for å øke bestanden av ørret.

Fiskekonkurranse i saltvann:

I tillegg til fiske i ferskvann, har foreningen også en lang tradisjon med å organisere fiskekonkurranse på Storholmen i Langevåg. Dette har vert en populær aktivitet for barn og voksne, og i 2014 var der registrert over 100 deltakere. 

Rekorder:

I 1983 ble det gjort en notkasting som resulterte i rekordstor gjedde. Gjedda hadde en totalvekt på 8,2 kg og var 108 cm lang.
Denne gjedda står i dag utstoppet i Sula JFF sine lokaler.

Det har også i senere tid blitt gjort gjort gjedderekorder på stang.
Sommeren 2011 gjorde Kennet Strandabø storfangst og drog ombord en gjedde på ca 6,5 kg (bilde)