MENY hamburgermeny Close-menu button

Jakt

Vårt mål er å kunne gi viltartene våres, best mulig levevilkår, og igjen kunne høste av naturen på naturens egne premisser.

Sula JFFhar i det siste året jobbet aktivt med å øke fokus på predatorjakt.

Foreningen har fått underskrevet avtaler med flere grunneigere som gir oss rett til å bedrive lokkjakt, fellefangst og åtejakt flere steder, på de predatorarter som huser seg i vår kommune. 

Det er ingen hemmelighet at mikk el er en av de største syndebukkene vi har, når det kommer til trussel for småviltbestanden vår. Det ryktes om skogsfuggel på Sula, men dette nærmer seg mer en myte. 
Det observeres dessverre færre og færre ryper på fjellet, og det er ikke så ofte mellom hver gang vi ser et rådyr heller. 
Reven skal ikke ha all skyld for dette, men Sula jff er opptatt av å holde den generelle predatorbestanden nede. Vårt mål er å kunne gi viltartene våres best mulig levevilkår, og igjen kunne høste av naturen på naturens egne premisser. 

 

Rypeforvaltning

Parallellt med predatorprosjektet, venter Sula JFF på tilbakemelding fra fjellstyrene på Sula. 
Sula JFF har sendt fjellstyrene et forvaltningsforslag og en gjennomføringsplan. Dette innebærer taksering av bestanden og salg av jaktkort der etter. 

Sula JFF har og et ønske om å gjøre tiltak for å verne om ærfuggelen i fjorden. Dette kan innebære snekkring av ærfuggelkasser hvor fuggelen kan hekke i fred. Og fellefangst på mink som er en stor trussel for denne truede fuglearten.

 

I dag kan Sula Jeger og Fiskerforening tilby

Predatorjakt og opplæringsjakt, samt diverse kurs og foredrag som omhandler viltstell og resursutnytting.


Skadegåsfelling

Vi har gjort avtaler med bønder om felling av skadegås på vårparten, som vi bruker som en arena for jegeropplæring. Her holder vi fokus på å gi ferske jegere mulighet til å sette den ferske prøveteorien ut i praksis. 
Jegeren skal kunne bedømme om avstander og omkringliggende forhold er tilrettelagt for å kunne gjennomføre en trygg og effektiv felling av gås. Samtidig vil deltakerene bli undervist i teknikker og forhåndsregler man må ta for akkurat denne type "jakt"

 

Predatorjakt

Sula JFF har flere områder hvor vi har grunneigers tillatelse til å felle predatorer. Disse områdene er tilgjengelige for aktive medlemmer. Predatorjakten kan bestå av enten lokkjakt, åtejakt eller fellefangst.

 

Flåkurs

Et kurs som gir deltakerene en gjennomføring i hvordan man flår pels av f.eks rev og prosessen frem til garving. Med dette innabords, kan felling av en predator gi mer en bare et skudd og god samvittighet på småviltets vegne.

 

Knivmakerkurs

Her vil deltakerene få utlevert nødvendig verktøyer og materiell, og bli kurset og instruert frem til et ferdig egenprodusert produkt. 

 

Storviltjakt

Pdd har ikke Sula Jeger og fiskeforening et tilbud om Storviltjakt, men dette er noe vil vil arbeide for!

 

"Den store predatorjakta"

Som følger av foreningens fokus på predatorjakt, vil Sula JFF arrangere "den store predatorjakta" hvor hver registrerte felling vil være poenggivende, alt etter art. Vinneren vil bli premiert med en egen kniv, håndlaget til denne kåringen. Mer info om denne konkurransen vil komme som nyhet på vår portal.​