Hund

Hundeutvalget:

Odd Arne på jakt.jpg

​​Odd Arne Vikavoll (leder)


Monica Skomsøy Settemsdal

Lisa Camilla Dybdahl

Ane Mogstad Strand

Isa Deniz Lopez