Jakt

Jaktutvalget SJFF

Småviltjakt på Vaulen. Hund er ikke tillatt.

Jakttid: 25.09.23 - 23.12.23

Jaktbare arter: rype, orrfugl, hare og annet jaktbart småvilt.

Bag-limit: 4 fugler per jeger per sesong.

Informasjon om Vaulen finner du her

Priser sesongkort:

Medlemmer i Surnadal Jeger og Fiskerforening: Kr. 100,-

Ungdomsmedlemmer (t.o.m fylte 25 år): Gratis

Ikke medlem: Kr. 200,-

Alle som skal løse jaktkort må ha betalt jegeravgiften først.

Kart over området finner du her

Etter fullført jakt skal det sendes fangstrapport over sett og skutt vilt under jakta. Rapportering er en forutsetning for tildeling av kort påfølgende sesong.

Kortsalg og innsending av fangstrapport:

Erik Øien, Skeivegen 28J, 6650 Surnadal. Tlf 91 73 70 66, epost: [email protected]

Banknr. 4040 10 47184 eller VIPPS til 97137066.

God jakt!

Med vennlig hilsen

Surnadal Jeger og Fiskerforening.

Jaktutvalget:

Anders Magne Ormset (leder)

Gøran Rønning

Sara Aune Reiten

Arne Gujord

Tor Egil Tiset