Jakt

Jaktutvalget SJFF

Småviltjakt på Vaulen. Hund er ikke tillatt.

Jakttid: 25.09.22 - 23.12.22

Jaktbare arter: rype, orrfugl, hare og annet jaktbart småvilt.

Bag-limit: 4 fugler per jeger per sesong.

Informasjon om Vaulen finner du her

Priser sesongkort:

Medlemmer i Surnadal Jeger og Fiskerforening: Kr. 100,-

Ungdomsmedlemmer (t.o.m fylte 25 år, må ha betalt jegeravgift): Gratis

Ikke medlem: Kr. 200,-

Kontaktpersoner kortsalg:

Per Moen, tlf 99 49 97 11

Erik Øien, tlf 91 73 70 66, epost: [email protected]

Kart over området finner du her

Etter fullført jakt skal det leveres fangstrapport over sett og skutt vilt under jakta. Rapportering er en forutsetning for tildeling av kort påfølgende sesong.

Rapport sendes: Erik Øien, Skeivegen 28J, 6650 Surnadal. Tlf 91 73 70 66, epost: [email protected]

Jaktutvalget består av følgende personer:

 

Anders Magne Ormset (leder)


Gøran Rønning


Sara Aune Reiten


Arne Gujord


Martinus Grønnes