MENY hamburgermeny Close-menu button

Jakt

Jaktutvalget SJFF

Jakttid 10.09 - 23.12 2022

Jaktbare arter: Fjellrype, lirype, orrfugl, storfugl, hare og annet jaktbart småvilt.

Bag-limit: Lirype, orrfugl og storfugl har en samlet bag-limit på 8 fugler per jeger for hele sesongen. I denne bag-limiten er det ei begrensning på max 3 orrfugler. 

Fjellrype: Ingen bag-limit.

Område: Viser til vedlagte kart. Gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt med skogfugljakt i trekanten vest for Kvernåa og sør for vernegrensen. Vi ber alle jegere sette seg godt inn i grensene for jaktområdet.

Informasjon om Kårvatn og kart over jaktområdet finner du her

Soneinndeling: Vi forsøker oss uten soneinndeling i 2022. Ragnar har god kjennskap over terreng og når/hvor de fleste av jegerne er ute. Det kan være et godt tips å ta en prat med han før jakta starter.

Evaluering: Alle jegere er pliktige til å rapportere sett og skutt vilt per søndag 25.9. innen mandag 26.9. Skjema "Sett og skutt" skal brukes! Jakta blir evaluert. Ut ifra denne vil videre jakt bestemmes. Mail blir sendt ut til alle.

Her finner du skjema "Sett og skutt"

Priser (sesong):

Medlemmer (Surnadal JFF): 900,-

Medlemmer m/hund (Surnadal JFF): 1500,-

Ikke medlem: 1400,-

Ikke medlem m/hund: 2000,-

OBS! SJFFs egne ungdomsmedlemmer har gratis jakt, men må ha gyldig jaktkort som fås ved henvendelse til Ragnar.

Betaling: Kortet skal betales inn på konto 4040.55.26796 innen mandag 29.august, merket Jaktkort Kårvatn 2019. Alternativt via VIPPS 704862.

Rapportering: NB! NB! NB! Alle jegere er pliktig til å rapportere sett og skutt antall ihht. skjema til en av overnevnte. 

a) Per 25. september, senest 26. september, og

b) etter endt sesong, senest 31. desember

c) De som ikke rapporterer vil bli utestengt fra jakta påfølgende år.

Jaktutvalget forbeholder seg retten til å endre overnevnte bestemmelser på kort varsel, om det skulle vise seg at det er mindre fugl enn forventet.

Eventuelle spørsmål om årets jakt kan rettes til:

Ragnar Halle - [email protected] - sms 986 57 743

Anders Magne Ormset - a[email protected] - sms 924 05 053

Bård Andreassen - [email protected] - sms 930 19 257

Med vennlig hilsen Jaktutvalget Surnadal JFF

Fjellryper.JPG
Fjellryper
NOT_1011.jpg

 

Småviltjakt på Vaulen. Hund er ikke tillatt.

Jakttid: 25.09.22 - 23.12.22

Jaktbare arter: rype, orrfugl, hare og annet jaktbart småvilt.

Bag-limit: 4 fugler per jeger per sesong.

Informasjon om Vaulen finner du her

Priser sesongkort:

Medlemmer i Surnadal Jeger og Fiskerforening: Kr. 100,-

Ungdomsmedlemmer (t.o.m fylte 25 år, må ha betalt jegeravgift): Gratis

Ikke medlem: Kr. 200,-

Kontaktpersoner kortsalg:

Per Moen, tlf 99 49 97 11

Erik Øien, tlf 91 73 70 66, epost: [email protected]

Kart over området finner du her

Etter fullført jakt skal det leveres fangstrapport over sett og skutt vilt under jakta. Rapportering er en forutsetning for tildeling av kort påfølgende sesong.

Rapport sendes: Erik Øien, Skeivegen 28J, 6650 Surnadal. Tlf 91 73 70 66, epost: [email protected]

Jaktutvalget består av følgende personer:

 

Anders Magne Ormset (leder)


Gøran Rønning


Sara Aune Reiten


Arne Gujord


Martinus Grønnes