Årsmøte SJFF 2024

Årsmøte i Surnadal JFF 29.02.2024

Publisert: 01. februar 2024 kl. 14.38

Sist oppdatert: 04. mars 2024 kl. 10.27

Årsmøte vil i år bli avholdt på Klubbhuset vårt!

Tellesbø, Nordsida 198 kl. 18.30

Vanlige årsmøtesaker

Servering

Besøk fra NJFF Møre og Romsdal

Frist for å melde saker en ønsker behandla på årsmøtet må være styret i hende innen 18.02.2024. Sendes på e-post til [email protected]

Her finner du årsmeldingen for 2023: SJFF ÅRSMELDING 2023

Da vi har begrensede parkeringsmuligheter på klubbhuset vårt vil vi oppfordre til samkjøring.

Velkommen på årsmøte!