MENY hamburgermeny Close-menu button

Fiskeutval

Fiskeutvalet er samansett av 3 medlemmar som blir valde av årsmøtet for 2 år i gongen. Leiaren er styremedlem i foreninga.
 

sild web.jpg

​​​​​​I fiskeutvalet set det i dag fylgjande: Per Arne Sylt, Tore Melbø som har føljande oppgåver:​
 

- Planleggje og setje i verk fiskestelltiltak i samarbeid med styret 

- Arbeide for å betre allmennheita sine rettar og mulegheiter til fiske

 -Sikre god kontakt og godt samarbeid med grunneigarane

- Følgje opp kommunal planlegging og delta i kommuneplanarbeidet for å ta vare på og forbetre fisken sine leveområde

- Vere ansvarleg for foreninga sine fiskeaktivitetar, materiell og anlegg.