MENY hamburgermeny Close-menu button

Ungdomsutval

Ungdomsutvalet er samansett av 3 medlemmar som blir valde av årsmøtet for 2 år i gongen. Leiaren er medlem av styret i foreninga.

Ungdomsutvalet skal:

- Planleggje og setje i verk tiltak retta mot barn og ungdom i samarbeid med styret.

- Arbeide for god rekruttering av barn og ungdom til foreninga.

- Arbeide for at  barn og ungdom i lokalsamfunnet blir aktive deltakarar i foreninga sine aktivitetar.

 

Ungdomsutvalet har følgjande medlemmar i 2021

Leiar Bjørnar Akselvoll Lade​

Georg Lillevik

Karl Johan Ullavik Sylte