Silje Marie Gran-Olsen

Instruktør i NJFF

Norges Jeger- og Fiskerforbund har rundt 4000 aktive instruktører i våre registre, men fortsatt er det mange foreninger som ønsker flere. Instruktørene er forbundets viktigste ambassadører og kompetansebærere.

Vil du bli instruktør?

Brenner du for å lære, for videre å dele din kunnskap?

Vår målsetning er å være Norges ledende kunnskapsformidler innenfor jakt og sportsfiske, og for å nå dette, er vi avhengige av gode, kvalifiserte instruktører i det ganske land. Vi ønsker deg velkommen på laget.

Hva innebære​r det å være instruktør? ​​

Instruktørordningene i NJFF er i prinsippet bygget opp med instruktører tilknyttet den enkelte lokalforening, som utdannes og oppdateres av en forbundsinstruktør innenfor sin "gren". Som lokal instruktør har du det faglige ansvaret for å gjennomføre kurs i foreningens regi. 

Krav til instrukt​​ør​ene​​

Kravene for å bli instruktør varierer mellom ulike ordninger. Normalt vil det være krav om grunnopplæring gjennom f.eks deltakelse på et lokalt kurs, ved e-læring, eller kombinasjon av begge. Deretter kreves deltakelse på et instruktørkurs administrert sentralt i samarbeid med regionlagene. Kursene foregår regionalt over hele landet.

Denne siste delen av utdanningen er mye basert på gjennomgang av materiell, pedagogikk og rutiner som sentralleddet har ansvar for som arrangør.

Du må ikke være verdensmester i utøvelse av faget, men ha en solid faglig plattform før du er klar som instruktør. Det aller viktigste er formidling og at du brenner for å dele din kunnskap. Husk at du blir bedre og tryggere som instruktør jo flere kurs du avholder.

For å bli autorisert instruktør i NJFF må du inngå en avtale om virksomhet med en av våre lokalforeninger. Det er unntak her for jegerprøveinstruktører der det ikke stilles krav om avtale, og aversjonsinstruktører som også kan ha avtale med jakthundklubbene innenfor harehund, fuglehund og elghund.

Avtalen avklarer forholdet og forventningene mellom instruktøren og lokalforeningen og er et viktig verktøy for å skape forutsigbarhet for både instruktør og forening. Selv om det ikke er krav om avtale for jegerprøveinstruktørene anbefaler vi at man inngår slike også for denne gruppen når instruktøren skal virke for foreningen.

​​​Hvordan går jeg frem for å ​​​bli instruktør?

Når du nå har bestemt deg for å bli instruktør, tar du kontakt med din forening og avklarer behovet for lokale instruktører. De fleste foreninger vil stille seg positive til ditt ønske om å bli instruktør, og når foreningen først utdanner nye instruktører sender de som regel flere på kurs.​

​​Hvem er jeg i​​nstruktør for?

Som instruktør er du tilknyttet en lokalforening, og fungerer som veileder og kursholder for foreningens kurs. De aller fleste foreningene våre betaler kursavgiften for deg, mot at du som nevnt tegner en standardavtale med foreningen. Her defineres nærmere blant annet ansvarsområdet og forventet aktivitet.

​​​​Vil du vit​e mer? 

De aller fleste instruktørkurs blir avholdt første halvår. Se vår aktivitetskalender for aktuelle kurs.

Forbundsinstruktørene er forbundets sentrale instruktører innenfor ulike fagfelt og har ansvar for utdanning og oppdatering av lokalt instruktørkorps i NJFF’s lokalforeninger. 

NJFF trenger å utdanne forbundsinstruktører innen aversjon, ettersøk, jakthunddressur, hagle, rifle og fluekasting.

Lurer du på om du oppfyller kravene som stilles til forbundsinrtuktører kan du finne utfyllende informasjon under:

Innhold instruks, roller og ansvar for forbundsinstruktører

Kompetansekrav

 

Aversjonsinstruktørene foretar testing og godkjenning av hunder i forhold til interesse for sau, og i noen tilfeller tamrein eller hjortevilt.

​Mest vanlig for aversjonsinstruktørene er å gjennomføre slik testing og godkjenning i forhold til sauerenhet, men det er også en del instruktører som gir tilsvarende tilbud for testing og godkjenning av rein og rådyr. ​

Aversjon i​​​​nstruktør

Alle instruktører må gjennom et oppdateringskurs hvert femte år. Slik sikrer vi oss at du og resten av instruktørkorpset er aktivt, faglig oppdatert og samkjørte.

NJFF har samarbeidsavtale med Fuglehundklubbenes Forbund, Norske Elghundklubbers Forbund og Norske Harehundklubbers Forbund om aversjonsdressurvirksomheten.

Ko​​mpetansekrav

For å bli aversjonsinstruktør kreves det både teoretisk og praktisk kompetanse. Det forutsettes at kandidatene har bred erfaring i dressur av egne hunder. Deltakerne skal ha gjennomgått NJFFs Jakthund grunnkurs eller tilsvarende. For å bli autorisert instruktør må man i tillegg skrive standardavtale med lokallaget.  

En del av brukerkurset skal være praktisk anlagt og foregå ute under veiledning av instruktør. For å bli autorisert bruker, kreves det i tillegg at du som aspirant etter endt kurs må ha testet minst ti hunder av fire forskjellige raser under tilsyn av autorisert bruker. Minimum fem av disse hundene skal ikke ha vært aversjonstestet tidligere. Autorisert bruker skal da gi skriftlig vurdering av aspirantens arbeide til fylkesinstruktør.

Som ettersøksinstruktør vil du avholde kurs for ettersøkshunder og deres eiere. Dette kan være alt fra grunnleggende nybegynnerkurs, treninger og kurs i praktisk ettersøk der eksempelvis undersøkelse av skuddplassen og "lese" hund inngår.

​​Bli ettersøksinstruktør for din lokalforening!

Vi trenger flere ettersøksinstruktører! Ettersøk av rådyr, hjort og elg er forskriftsfestet, og det er viktig at vi som jegere gjør dette på en god måte. Som ettersøksinstruktør kan du hjelpe flere til å bli enda bedre til å gjennomføre ettersøk.

Som ettersøksinstruktør, står du ansvarlig for den faglige delen av gjennomføringen av kursene. Det er din lokal forening som vil være arrangør.

I NJFF må alle instruktører gjennom et oppdateringskurs hvert 5. år. Slik sikrer vi oss at du og resten av instruktørkorpset er aktivt og faglig oppdatert.

I hvert fylke finnes det en fylkesinstruktør. Fylkesinstruktøren har ansvar for å utdanne lokale instruktører til foreningene, og for å holde oppdateringskurs for de lokale instruktørene i sitt fylke. Ønsker du å bli ettersøksinstruktør i din lokalforening, så ta kontakt med ditt fylkeslag for å sjekke når de skal ha nytt kurs.

​​Ko​mpetansekrav:

For å bli ettersøksinstruktør kreves det både teoretisk og praktisk kompetanse. Deltakerne bør ha god jaktlig erfaring og ført egen hund frem til godkjent ettersøkshund.

Deltakerne skal ha gjennomgått NJFFs Jakthund grunnkurs. For å bli autorisert instruktør må man i tillegg skrive standardavtale med lokallaget. Se mer om hva som kreves for å bli instruktør på selve studieplanen for kurset her​

​​​Som hagle- eller rifleinstruktør er du med på gjennomføring av kurs i regi av lokalforeningen din. For å opprettholde kvaliteten på ulike kurs og aktiviteter, er det et kontinuerlig behov for nye, dyktige instruktører, som ivrer for jakt og skyting. 

​Hva innebærer det å væ​re instruktør? 

Vanlige oppgaver for en instruktør er kursing av mannskaper som har oppgaver i forbindelse med drift av skytebaner (standplassledere, stevnemannskaper osv.)

I tillegg vil du som instruktør være en ressurs ved alle typer kursvirksomhet i lokalforeningen, og du har et spesielt ansvar for den faglige delen av gjennomføringen. Alle instruktører må gjennom et oppdateringskurs hvert 5.år. Slik sikrer vi oss at du og resten av instruktørkorpset er aktivt og faglig oppdatert.

Fylkeslagets/ fylkesins​​truktørens ansvar og oppgaver

I hvert fylke finnes det en fylkesinstruktør. Fylkesinstruktøren har ansvar for å utdanne lokale instruktører til foreningene, og for å holde oppdateringskurs for de lokale instruktørene i sitt fylke. Fylkesinstruktør på hagle / rifle vil også kunne utdanne hagledommere og standplassledere.

​​Hva må​​ je​g kunne?

For å bli instruktør i hagle/ rifle stilles følgende krav:

  • Skyteteknisk kunnskap. Du bør være en rimelig god hagle- / rifleskytter.
  • Jakterfaring, minimum 3-5 år.
  • Tid og interesse for å drive fortløpende instruksjon.
  • Pedagogisk erfaring, eller tidligere erfaring med forelesninger og instruksjon osv.
  • Personlig egnethet.

Kompetansekravene er veiledende, og i rekrutteringsøyemed kan det ​​være aktuelt å fire litt på kravene. Et eksempel kan være yngre skyttere som ønsker å bidra som instruktører, men ennå ikke har fått 3-5 års jakterfaring. Er du villig til å tilegne deg kompetansen nevnt ovenfor, er du langt på vei klar for å bli instruktør.

Opplæring av jakthunder er et viktig og interessant innsatsområde blant jegere og andre hundefolk. Gode jakthunder beriker jaktopplevelsen!

​Innenfor jakthundene er det mange forskjellige grupper og innen disse gruppene er de ulike rasene avlet frem med hver sine særegne kvaliteter som gjør disse til gode jakthunder. 

Å bli instruktør er noe for deg hvis du ønsker mer kompetanse om din egen hund og samtidig å ha muligheten til å videreformidle og veilede andre hundeeiere.

Hve​​m er jeg instruktør for?

Som Jakthundinstruktør er du tilknyttet en lokalforening, og fungerer som veileder og kursholder for foreningens kurs. Alle instruktører tegner en standardkontrakt med sin forening, hvor ansvarsområdet og forpliktelsene defineres nærmere.

Jakthund ​​grunnkurs

Dette kurset er obligatorisk hvis du ønsker å bli instruktør innenfor aversjondressur eller ettersøk​. Hundeforståelsen i bunnen er lik for alle ordninger. Dette er også kurset for jakthundeiere med ønske om mer kompetanse om hunden og jakthund dressur. Du får en dypere forståelse for hund, hundens utvikling og atferd. Dette er et utmerket kurs for deg som ønsker mer kunnskap om din egen hund,

Opplæring av jakthunder er et viktig og interessant innsatsområde blant jegere og andre hundefolk. Gode jakthunder beriker jaktopplevelsen!

Jakthunddressur instruktør

Som dressurinstruktør er du utdannet for å kunne avholde ulike valp- og unghundkurs for din lokalforening. Vi skiller ikke på raser, hund er hund, og generell dressur og lydighet er lik for alle.

Ko​​mpetansekrav:

For å bli jakthunddressur instruktør kreves det både teoretisk og praktisk kompetanse. Du må ha Jakthund grunnkurs, samt kurset Jakthunddressur instruktør som går over 24 timer. Jakthunddressur instruktør tar for seg hundedressur både i teori og praktisk. Du får jobbet mye med egen hund, samt at du får øvd på å gå inn i instruktørrollen.

For å undervise som jegerprøveinstruktør, må du ha autorisasjon fra Miljødirektoratet. Autorisasjonen får du etter å ha fullført utdanningen for jegerprøveinstruktører.

​Som instruktør for jegerprøven må du ha omfattende og inngående kjennskap til det teoretiske grunnlaget for pensumet til jegerprøven. Du må videre ha innsikt i grunnleggende pedagogiske prinsipper, og formidlingskompetanse. For å få slik kompetanse må du gjennomføre en utdanning som består av fire ulike deler.

Instruktørutdanning er åpent for alle, men det stilles noen krav til den som vil starte på utdanningen. Disse kravene er basert på en viss ferdighet med våpen og erfaring på jakt. Kravene er fastsatt av Miljødirektoratet. Disse er beskrevet i Modul 1 i "Studieplan for utdanning av jegerprøveinstruktører".

Del en og to i ​​​utdanningen

Del en er bakgrunnskunnskap innenfor jakt og skyting, mens del to er et e-læringsprogram som gir innføring i det teoretiske grunnlaget for hver av de ni samlingene i det obligatoriske jegerprøvekurset.

E-læringskurset ligger åpent for alle på http://www.trainingportal.no/, og kursavgiften betales over Internett. Dette kurset er beregnet til ca 18 timers arbeid og inneholder flere deleksamener og tre innsendingsoppgaver.

Del tre i u​​tdanningen

Del tre er et kurs der selve instruktørarbeidet med pedagogikk og rammer for virksomheten er sentralt. Det er firmaet NaCl AS som etter 1. januar 2015 har avtale med Miljødirektoratet om utdanning av jegerprøveinstruktører. Planlagte kurs og mulighet for påmelding finner du på www.nacl.no

Del fire i utdanningen

Del fire er eksamen for jegerprøveinstruktører som gjennomføres i tilknytning til del 3. Eksamen består av 7 deleksamener fra de forskjellige pensumdelene i instruktørkurset. Kravet til bestått er 80 prosent riktige svar på hver deleksamen.

Flere detaljer rundt de ulike delene i utdanningen kan du som nevnt lese på Miljødirektoratet sine sider​.

Avtale med forening

Når du er ferdig med utdanningen og fått din autorisasjon av Miljødirektoratet, er det en stor fordel om du eller din forening melder fra til deres fylkeslag om i hvilken forening det er tenkt kurs skal gjennomføres. Da vil din utdanning bli registrert under din kompetanse på MinSide og du vil få tilgang til informasjon her.

I og med det er Miljødirektoratet som autoriserer jegerprøveinstruktører, har ikke NJFF et krav om avtale mellom instruktør og forening. Imidlertid anbefaler vi sterkt å inngå en slik avtale som vil kunne bidra til å skape klarhet og forutsigbarhet både for instruktøren og foreningen. Det er en målsetning å forebygge konflikter basert på uklare forventninger hos forening og instruktør. Utkast til instruktøravtaler finner du nedenfor.

Kurset skal gi deltakerne kompetanse til å drive lokale kurs i fluekasting. Kurset innheolder bl.a. innføring og øving i kasteteknikker, innlæringsmetodikk, grunnopplæring i pedagogikk/veiledning av kursdeltakere, planlegging og gjennomføring av kursvirksomhet. Kurset ledes av en autorisert fylkesinstruktør for fluekasting

Kompetansekrav til kurs kursdeltakere:

Erfaring med fluekasting over flere år.

Beherske kast over hodet med og uten dobbelt-trekk.

Beherske kast fra vannet og med hinder bak (vannkast, herunder varianter av spey/rullekast/underhåndkast)

Instruktørkandidatene må ha interesse for formidling, veiledning og utvikling av pedagogiske ferdigheter.