Helgen 26. - 28. august kan du være med på aktiviteter for kvinner over hele landet. Se tilbudet i vår aktivitetskalender og bli med på jentehelg.

Kvinnesatsing i NJFF

NJFF jobber for at flere jenter skal bli aktive jegere og fiskere. Friluftslivet som omhandler jakt og fiske, har tradisjonelt vært et mannsdominert miljø. De siste årene har jenteandelen økt, og jenter begynner for alvor å gjøre seg gjeldende i NJFF.

NJFF Jenter er forankret i NJFFs handlingsprogram. Dette betyr at både regionlag og den enkelte lokalforening er forpliktet til å bidra til satsingen. 

Målet med satsingen er å få flere kvinner som jakter og fisker, flere kvinnelige medlemmer i NJFF og flere kvinnelige tillitsvalgte på alle nivå i organisasjonen.

NJFF Jenters kjernevirksomhet er aktiviteter i lokalforeningene spesielt forbeholdt jenter. 

NJFF ønsker at jenter over hele landet skal ha mulighet for å være med på aktiviteter, uansett erfaring og bakgrunn. ​

Kontaktinformasjon til kvinnekontakter

Skal du arrangere aktiviteter for jenter i din lokalforening og trenger tips til gjennomføring? Eller skal aktivitetsplanen for neste år settes opp? Her finner du tips til aktiviteter og gjennomføring.

​​I dette heftet finner du tips til planlegging og gjennomføring av ulike kurs og aktiviteter for «nye» jegere. Disse er utarbeidet i sammenheng med NJFFs satsing på jenter, men kan selvfølgelig også benyttes til arrangementer for andre grupper eller andre «ferske» jegere.

Heftet er et fint verktøy å bruke når neste års aktiviteter skal planlegges. Kanskje finner dere ideer til aktiviteter dere ikke har arrangert før. 

​Heftet kan dere laste ned her: 

Arrangørtips

Kvinneutvalget er rådgivende overfor Forbundstyret og administrasjonen i saker som angår NJFFs satsing på jenter. Utvalget skal arbeidet for jenters naturlige plass i NJFF, og ta del i utviklingen av NJFFs satsing på dette området.

​​​​​Medlemmer i utvalget i period​en 2021 - 2024: 

 • Leder Anne-Lise Malmedal (forbundsstyret) 
 • Turid Sættem Eggen, Møre og Romsdal
 • Elisabeth Venberget, Hedmark​
 • Anita Verås-Nordskag (Nord-Trøndelag)
 • Inger Elisabeth Tveide (Oslo)

Utvalgets sekretær er NJFFs organisasjonskonsulent Silje Klæbo.

NJFFs sentrale kvinneutvalg har utarbeidet en ny strategi for NJFF Jenter, med bakgrunn i den tidligere strategiplanen fra 2017.

Utvalgets forslag til ny strategiplan er kortet ned og konkretisert, men bygger fortsatt på de samme målsettingene. Den reviderte strategien ble vedtatt av forbundsstyret desember 2023.

Her kan du laste ned: Strategi for NJFF Jenter

Midler avsatt denne satsingen skal stimulere til aktiviteter for jenter, damer og kvinner i lokalforeningene. Alle foreninger som ønsker å gjennomføre opplæring eller kurs for jenter, kan søke om aktivitetsmidler fra forbundet.

Regler for tildeling av aktivitetsmidler:

 • Aktiviteten skal være knyttet til jakt, fiske eller skyting og ha fokus på opplæring av nye, uerfarne og potensielle kvinnelige fiskere og jegere
 • Aktiviteten skal ha en klar opplæringsprofil
 • Jenter skal ha fortrinnsrett som deltakere
 • Aktiviteten skal registreres i NJFF-kalenderen
 • Deltakeravgiften skal differensieres mellom medlemmer og ikke-medlemmer i foreningen/NJFF
 • Det skal legges til rette for verving av nye medlemmer i sammenheng med aktiviteten
 • Arrangør skal være en lokal jeger- og fiskerforening (ev. regionlag i samarbeid med minst én lokalforening)
 • Aktiviteten skal markedsføres overfor ikke-medlemmer – i tillegg til omtale på www.njff.no
 • Aktiviteten skal være åpen for alle, medlemmer og ikke-medlemmer i NJFF
 • Søknaden skal sendes NJFF via det elektroniske søknadssenteret, og søknadsfristen er 1. april

Regler for rapportering av aktivitetsmidler 

 • Midlene vil bli utbetalt når omsøkte aktiviteter er gjennomført og rapportert. Utbetalingene vil skje medio desember.
 • Rapporteringen skal gjøres digitalt i søknadsportalen. Lenke til rapportskjema vil bli sendt med tildelingsmelding som sendes ut i månedsskiftet mai/juni.
 • Rapporteringen for midlene er fortløpende, med absolutt siste frist 1. desember. Foreningen velger selv om de ønsker å rapportere fortløpende eller når alle aktivitetene er gjennomført.

Dette skal dere besvare i rapporten:

 • Har aktivitetene blitt gjennomført? Hvis nei, hvorfor ikke?
 • Hvor mange deltakere har dere hatt totalt sett på alle aktivitetene?
 • Hvor mange deltakere under 26 år har dere hatt totalt sett på alle aktivitetene?
 • Hvor mange timer deltok hver deltaker i snitt?