MENY hamburgermeny Close-menu button
Alta JFF kvinneutvalg på laksefiske

Kvinnesatsing i NJFF

NJFF jobber for at flere kvinner skal bli aktive jegere og fiskere. Friluftslivet som omhandler jakt og fiske, har tradisjonelt vært et mannsdominert miljø. De siste årene har kvinneandelen økt, og kvinner begynner for alvor å gjøre seg gjeldende i NJFF.

NJFFs kvinnesatsing er forankret i NJFFs handlingsprogram. Dette betyr at både fylkeslag og den enkelte lokalforening forplikter seg til å bidra til satsingen. 

Målet med kvinnesatsingen er å få flere kvinnelige jegere og fiskere, flere kvinnelige medlemmer i NJFF, og flere kvinnelige tillitsvalgte på alle nivå i organisasjonen.

Bli med oss

Hvert år arrangeres det flere hundre kvinneaktivteter over hele landet. Det arrangeres alt fra matkurs til fluebinding, og vi mener med rette vi kan si at det finnes noe for enhver smak!

NJFF Kvinnesatsings kjernevirksomhet er aktiviteter i lokalforeningene spesielt forbeholdt kvinner. 

NJFF ønsker at kvinner over hele landet skal ha mulighet for å være med på aktiviteter, uansett erfaring og bakgrunn. ​

Visste du at vi har en egen facebookgruppe som heter NJFF Jenter på Facebook? Den er for alle jakt, fiske og friluftintresserte damer rundt om i landet. Bli med i Facebook-gruppa! 

Kontaktinformasjon til kvinnekontakter

Skal du arrangere aktiviteter for kvinner i din lokalforening og trenger tips til gjennomføring? Eller skal aktivitetsplanen for neste år settes opp? Her finner du tips til aktiviteter og gjennomføring!

​​I dette heftet finner du tips til planlegging og gjennomføring av ulike kurs og aktiviteter for «nye» jegere. Disse er utarbeidet i sammenheng med NJFFs kvinnesatsing, men kan selvfølgelig også benyttes til arrangementer for andre grupper eller andre «ferske» jegere.

Heftet er et fint verktøy å bruke å bruke når neste års aktivteter skal planlegges. Kanskje finner dere ideer til aktivteter dere ikke har arrangert før. 

​Heftet kan dere laste ned her: 

Arrangørtips

Kvinneutvalget er rådgivende overfor Forbundstyret og administrasjonen i saker som angår NJFFs satsing på kvinner. Utvalget skal arbeidet for kvinners naturlige plass i NJFF, og ta del i utviklingen av NJFFs kvinnesatsing

​​​​​Medlemmer i kvinneutvalget i period​en 2018 - 2021: 

Leder Bergfinn Alund  (forbundsstyret), Turid Sættem Eggen (Møre og Romsdal), Camilla Bjørnsen Schau (Buskerud), Hege Sorkness (Oslo) og Elisabeth Venberget (Hedmark). Utvalgets sekretær er organisasjonskonsulent ​​​Silje Klæbo.​

NJFFs forbundsstyre vedtok høsten 2017 ny strategiplan for organisasjonens kvinnesatsing.

I denne planen finner du viktig informasjon om NJFFs kvinnesatsings bakgrunn, målsetninger og arbeidsfordeling. 

Her kan du laste ned: Strategiplan for NJFFs kvinnesatsing

Kvinneaktivitetsmidler skal stimulere til aktiviteter for jenter, damer og kvinner i lokalforeningene. Alle foreninger som ønsker å gjennomføre opplæring eller kurs for kvinner, kan søke om aktivitetsmidler fra forbundet.

Regler for tildeling av Kvinneaktivitetsmidler :

 • ​Aktiviteten skal være knyttet til jakt, fiske, eller skyting, og ha fokus på opplæring av nye, uerfarne, og potensielle kvinnelige fiskere og jegere
 • Aktiviteten skal ha en klar opplæringsprofil
 • Kvinner skal ha fortrinnsrett som deltakere
 • Aktiviteten skal registreres i NJFFkalenderen
 • Deltakeravgiften skal diff​​​​erensieres mellom medlemmer og ikke-medlemmer i foreningen/ NJFF
 •  Det skal legges til rette for verving av nye medlemmer i sammenheng med aktiviteten
 •  Arrangør skal være en lokal jeger- og fiskerforening (evt. fylkeslag i samarbeid med minst én lokalforening)
 • Aktiviteten skal markedsføres overfor ikke-medlemmer – i tillegg til omtale på www.njff.no
 • Aktiviteten skal være åpen for alle, medlemmer og ikke-medlemmer i NJFF
 • Søknaden skal sendes NJFF via det elektroniske søknadssenteret, og søknadsfristen er 15.mars
Regler for rappo​rtering av Kvinneaktivitetsmidler 
 •  Midlene vil bli utbetalt når omsøkte aktiviteter er gjennomført og rapportert. Utbetalingene vil skje månedsvis.
 • Rapporteringen skal gjøres digitalt. Link til rapportskjema vil bli sendt med tildelingsmail som sendes ut i månedsskiftet mai/ juni.
 • Rapporteringen for midlene er fortløpende, med absolutt siste frist 1. desember. Foreningen velger selv om de ønsker å rapportere fortløpende eller når alle aktivitetene er gjennomført.​

Dette skal dere besvare i rapporten:

 • Hvem rapporterer.
 • Hvor mange aktiviteter har dere søkt om midler til?
 • Hvilke aktiviteter er gjennomført til nå?
 • Har aktivitetene blitt gjennomført som planlagt? Hvis nei, hvorfor ikke?
 • Hvor mange deltakere har dere hatt totalt sett på alle aktivitetene? ​