Æresmedlem i lokalforening

NJFF sentralt har ingen føringer når det gjelder å utnevne æresmedlem i lokalforening. Dette er opp til hver og en forening.

Publisert: 25. november 2022 kl. 11.42

Sist oppdatert: 25. november 2022 kl. 11.46

Bakgrunn for utnevning kan blant annet være mangeårig arbeid i foreningen, stor dugnadsinnsats eller mange år som tillitsvalgt.

Hva må foreningen gjøre?

Følgende informasjon sendes NJFF:

  • Informasjon om hvem som skal utnevnes.
    Navn, medlemsnummer og navn på lokalforening.
    Sendes til medlem@njff.no
  • Når skal utnevnelse finne sted?
  • Hvor skal æresmedlemskort, diplom og pins sendes?

Det er viktig at informasjon sendes i god tid før utdeling.

Etter utdeling endres medlemskategori i medlemsregisteret. Medlemskontingent betales av lokalforeningen. Dvs kontingenten trekkes fra ved avregning av kontingent til foreningen.