Medlemsrekruttering i lokalforeningen

Vekst er viktig for enhver organisasjon. Jo flere medlemmer, jo større påvirkningskraft. I en ideell organisasjon er det også viktig å ha flere støttespillere, da mye av jobben er dugnadsbasert. Flere medlemmer medfører at flere kan delta i det gode arbeidet, og flere medlemmer gir foreningen e​n bedre økonomi.​​​​​​​​​​​​​

Publisert: 02. juni 2021 kl. 13.43

Sist oppdatert: 12. september 2022 kl. 09.17

Slik kan din forening få flere medlemmer
Ved hjelp av små grep kan dere lykkes med medlemsrekrutteringen. Her er noen tips:

  • Differensier på pris - pris medlem/ikke-medlem når dere arrangerer kurs. 
  • Ha tilbud kun forbeholdt medlemmer, eksempelvis et jaktterreng eller foreningshytte
  • Presenter foreningen den første kurskvelden. 
  • Sett av god tid til å fortelle om foreningens turer, hytter, fiskemuligheter, dressurkurs, jaktkurs osv.
  • Informasjonsmateriell som forteller om foreningen og hvilke fordeler man har ved å være medlem er viktig. Ta i bruk QR-koder for innmelding ( Mer info nedenfor)
  • Det er viktig å markedsføre kursene og foreningens tilbud på en god måte. Legg opp aktivitetene i foreningens aktivitetskalender.

Lokalforeninger skal ikke ta i mot betaling for medlemskap i NJFF
Mye av medlemsrekrutteringen skjer gjennom kurs og aktiviteter i lokalforeningene, så derfor skal det oppleves enkelt å opprette et medlemskap på njff.no. Medlemmet må selv må melde seg inn og betale på NJFF.no. Samlelister med etterfakturering til forening er dessverre ikke mulig 

Unntaket er utenlandske borgere uten norsk telefonnummer. I disse tilfellene hvor lokalforeningen har betalt for medlemskontingenten trenger vi informasjon om navn, adresse inkl. land, epost, fødselsdato, medlemskategori og lokalforening. NJFF medlemsservice registrerer det nye medlemskapet og oppretter en faktura til lokalforeningen. send info til [email protected]


Hvorfor skal medlemmet opprette medlemskapet selv? 
• Medlemmet må bekrefte medlemsvilkår og samtykker ved innmelding
• Medlemskapet blir raskt oppdatert og betaling blir registrert med det samme
• Unngå unødvendig administrasjon for både lokalforeningene og NJFF sentralt 
• Vi er forpliktet til å kunne bekrefte at medlemmet melder seg inn ved eget ønske

Medlemsrekruttering ved hjelp av QR-koder 
Innmeldingsprosessen kan oppleves enda enklere dersom foreningene tar i bruk QR-koder i forbindelse med et kurs eller arrangement.

Lokalforeningen kan laste ned og printe ut ferdige plakater med QR-koder for å opprette medlemskap. Plakatene kan f.eks. henges opp på skytebanene eller i forbindelse med et jegerprøvekurs eller annet arrangement. Lokalforeningen har også mulighet til å skreddersy plakater og annet markedsmateriell med helt egne koder egen lokalforening. Les mer.

Verving via personlig QR-kode eller SMS
Instruktører som har avtalefestet i sin instruktøravtale at de kan verve medlemmer på seg selv, og ta ut vervepremier kan verve via personlig QR-kode eller SMS på Min Side. Les mer.