MENY hamburgermeny Close-menu button

Jakt

Alle som skal drive ordinær jakt må ha bestått jegerprøve og ha betalt den årlige jegeravgiften til staten.

Nei til salg av Statskog

NJFF protesterer mot den blå-blå regjeringas planer om ytterligere nedsalg eller privatisering av Statskog. Nå får NJFF støtte fra Ap: Jonas Gahr Støre frykter nedsalgspolitikken vil endre hvordan Norge ser ut og fungerer.

​​​​NJFF protesterer mot den blå-blå regjeringas planer om ytterligere nedsalg eller privatisering av Statskog. Nå får NJFF støtte fra Ap: Jonas Gahr Støre frykter nedsalgspolitikken vil endre hvordan Norge ser ut og fungerer.                                                    

​Retten til jakt og fiske i Norge er uløselig knyttet til eiendomsretten. Mange grunneiere gir allmennheten god adgang til jakt og fiske gjennom samarbeid med lokale jeger- og fiskeforeninger eller salg av jakt- og fiskekort. Andre forvalter det mer eksklusivt: I deler av landet, slik som rundt populære hytteområder, er særlig jakt uoppnåelig for andre enn de som kan betale mest. 

Det finnes likevel et viktig unntak fra dette: Allmennheten er i lovs form gitt rettigheter til jakt og fiske på statsgrunn. Statsgrunn er av politikerne definert som et felles gode som skal forvaltes til glede for folk flest.

 

Statlig eierskap som garanti
Statskog SF har et lovbestemt samfunnsoppdrag som blant annet innebærer at de skal være en garantist for allmennhetens tilgang til jakt og fiske. Den samme politiske føringen gis i fjelloven for statsallmenningene. I en verden med mange privateide eiendommer ligger de statlige områdene som øyer der folk flest er garantert tilgang til jakt- og fiskeopplevelser.

- Mange tror Staten eier mye av norske skoger, men det er ikke tilfelle. I Norge eier staten kun 14 prosent av skogen. Til sammenligning trenger du ikke gå lengre enn over riksgrensa til Sverige før andelen er 27 prosent. I Tyskland er den på 52 prosent mens staten eier hele 92 prosent av skogen i Canada. Norge er altså i det nedre sjikt, og det er derfor desto større grunn til at våre felles arealer skal ivaretas, mener NJFFs informasjonssjef Espen Farstad.

 

Støtte fra Støre
NJFF får nå støtte fra Arbeiderpartiet i kampen mot det storstilte nedsalget. Ap er opptatt av at staten gjennom sitt eierskap i Statskog sikres råderett over viktige naturressurser som vi eier i fellesskap. Dette fikk Aps partileder Jonas Gahr Støre til å gripe ordet fra Stortingets talerstol onsdag, da regjeringens eierskapsmelding ble drøftet:

- Statskog er et eksempel på noe som har vært felleseie i vårt land, noe som har gitt allmennheten god adgang til skogens mange gleder. Regjeringens forslag til privatisering har vakt stort engasjement blant annet hos NJFFs tusenvis av medlemmer landet rundt. Nedsalgspolitikken er en måte å endre på hvordan Norge ser ut og fungerer. Det er iallfall ikke å styrke nordmenns adgang til det som er felleseie. Hvordan er regjeringen uenig med NJFF i denne saken? spurte Støre.

- Vi er opptatt av å sikre allmenningens rettigheter også i årene fremover. Blant annet er det klart spesifisert i det oppdraget Statskog har fått, at de skal kartlegge i hvilken grad allmennhetens vilkår for jakt, fiske og friluftsliv kan påvirkes når det gjelder en sånn privatisering. Grunnen til at vi foreslår en privatisering, er ønsket om å styrke norsk skogindustri. Det handler om å sørge for at vi i årene fremover kan forvalte skogen på en enda mer aktiv måte. Da mener vi at privat eierskap kan bidra til å forvalte den bedre enn hva Statskog gjør i dag, men vi er absolutt opptatt av allmennhetens interesser, svarte statsminister Erna Solberg.

 

Ber om svar
Når regjeringen med landbruksminister Sylvi Listhaug i spissen nå vil utvide det pågående nedsalget av Statskog (arronderingssalget), og i tillegg vil utrede privatisering av hele skogvirksomheten til Statskog SF, mener NJFFs informasjonssjef Espen Farstad at det er på høy tid å stille noen spørsmål:

  • Hvorfor skal et av verdens rikeste land selge ut felles eiendom til privatpersoner eller selskaper?
  • Hvordan mener regjeringen at føringer som har sikret allmenheten adgang til jakt og fiske, skal kunne opprettholdes i en privatisert virkelighet etter et statlig nedsalg?
  • Hvorfor lytter ikke regjeringen til landets jegere og fiskere i en sak som berører nettopp dem mest av alt?

 

- Det er viktig for oss å understreke at vi har et godt forhold til de private skogeierne. Men skrekkscenariet er at et storstilt salg vil gi et aksjeselskap, som med et styrevedtak og et pennestrøk fjerner allmennhetens tilgang. Det er et dramatisk grep som kan frarøve allmenhetens tilgang til viktige deler av vårt felles arvesølv, sier Farstad.

 

Maner til kamp for arvesølvet
NJFF oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å vise et sterkt engasjement i denne saken. Fortell ansvarlige politikere i regjering og på storting at både nedsalg og privatisering av statsgrunn er uakseptabelt.