Fiske

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem.

Mosvik er det mange flotte muligheter for fiske i sjøen samt over hundre fiskevann/tjern. Mange av disse er lett tilgjengelige og ligger nært vei, men det finnes også muligheter for de som er interesserte i å gå et stykke for de gode fiskevatna.

Skarnsundet er et næringsrikt sted med store muligheter for fangst hvis du er interessert i sjøfiske. Er du mer tilhenger av innlandsfiske, så anbefales foreksempel ei helg i Torsvass-stua. Der har man et bra utgangspunkt for fiske i flere tjern og vann. Ta kontakt med Mosvik Fjellstyre for leie. Fiskekort får man kjøpt på COOP marked Mosvik og hos Mosvik Utmarkslag.

Liatjønna ved FV 755 mot grensa til Leksvik, er et yndet sted for å finne roen. Mange som er ute på veien, velger å stoppe her for å ta en pause. Ellers blir stedet benyttet av flere lag og foreninger som møteplass og som et utgangspunkt til søndagsturen. Området er tilrettelagt for rullestolbrukere, så de har mulighet til å fiske i tjønna. Området har også benker, gapahuk og masse ved til fri benyttelse.

Mosvik JFF er også medeier i et settefiskannlegg vi kan benytte oss av for å klekke ut ørret for kultivering. Sjekk aktivitetskalenderen vår for eventuelle fiskerelaterte arrangment. 
MJFF ønsker deg god tur!