Fiske

OJFF disponerer laksefiske i Namsen (Prestgårdsvaldet) og Bjøra (Bjørnes). Vi har også egen båt for innlandsfiske etter ørret.

Det finnes ingen andre land med så stor sportsfiskerandel i befolkningen.