Fiske

Snåsavatnet er norges sjette største innsjø, og et virkelig godt fiskevann! Ørretfisket er svært godt, og årlig tas det store mengder ørret - samt storvokste ørreter. Hvert år tas det fisk over 5 kg, og rekorden for Snåsavatnet er på hele 12,2 kg!

​Snåsavatnet er et stort og innholdsrik vann, med stor variasjon i fiskeplasser. Strandlinjen er på hele 152,2 km og med er rekke tanger, bukter, øyer og innløpselver er det masser av fiskeplasser. ​​

 

Tradisjonsfisket på Snåsavatnet

Det tradisjonelle fisket i Snåsavatnet er fiske fra båt med oter, markdrag og sluker. Fra midten av mai pleier det å være godt bett i fisken, noe som varer til godt ut i juli. Til tider kan dette fisket være svært effektivt. Mulighetene for fangst med oter og markdrag er størst rundt holmer, ved land, i viker og bukter og utenfor elver/bekker. Ørreten i vannet ligger vanligvis rundt 5 hg, men større fisk forekommer selvsagt. 

 

Trollingfiske

For å utfordre de største fiskene i vannet har det blitt mer og mer vanlig med trollingbåter - i større eller mindre grad. Dorging med ulike større typer wobblere er effektivt etter storørreten i vannet - husk at ørreten i vannet er storvokst og agnet kan derfor være stort. Storørreten trives i større grad på dypere vann, så doring midt på vannet eller nært land der det er dypt trenger ikke være dumt. Det er mulig å sette ut større båter i Viosen marina i Snåsa Sentrum samt ved utløpet av vannet ved Sunnan. 

 

Fiske i Jørstadelva

Jørstadelva er den største innløpselven til Snåsavatnet, og også den viktigste oppvekst - og gyteelven for storørreten i Snåsavatnet. Fiske i Jørstadelva er til tider svært godt vår og høst, og her kan man nå de største ørretene i hele vassdraget fra land. Fisket er godt både med flue, mark, sluk og wobblere, og elven har ulik karakter fra Kleivfossen og ned til Snåsavatnet. 

​Fisket i elven ​er best når fisken går opp i elven på beitevandring på våren, samt når fisken trekker opp i elven mot høsten. Får man høy vannstand i slutten av august og starten på september er mulighetene svært gode for storfangst! For mer informasjon om fiske og kjøp av fiskekort i Jøstadelva anbefales hjemmesiden til Jørstadelva grunneierlag​.