Jaktskyting er en konkurranseaktivitet som interesserer mange av NJFFs medlemmer.
For å bli en dyktig jeger trengs det en viss porsjon praksis, deriblant skytetrening.

Skyting

Formålet med NJFFs jaktskyting mot stillestående og bevegelige viltmål er å gi jegeren trening i skyteferdighet for utøvelse av mest mulig human jakt, sikkerhet i våpenbehandling, og for rekruttering og opplæring av ungdom.

​​​Snåsa Jeger- og Fiskerforening har egen leirdubane med trapanlegg. Info om åpningstider finnes på facebook under denne linken: 

Snåsa Leirdubane​

 

For informasjon om Elgbanerskyting se her!