MENY hamburgermeny Close-menu button
Rypetaksering

Hund

Jakthundutvalget arbeider for å ivareta medlemmenes muligheter til å delta i aktiviteter med sine jakthunder.

​​​I løpet av året arrangerer vi dressurkurs, hund/sau dressur og fuglehundprøve. Sammen med fjellstyret i Skatval tilbyr vi treningsterreng for hunder på Forbordsfjellet og sammen med Fjellstyrene i Stjørdal takserer vi statsallmenningene før jakta for å ta rede på småviltbestanden. 
 

 

Aktivitetsplan for 2021 

 • Dressurkurs i mai
 • Aversjonsdressur: Instruktører etter oppsatt liste
 • Dressurterreng for stående fuglehunder på Forbordsfjellet Ansvarlige blir satt opp i liste på hjemmesiden til SJFF.
 • Taksering av Lirypeterreng og skogsfugl i Stjørdalsområdet.
 • Instruktørutdanning og utdanning av dommere
 • Temakvelder om hund; Førstehjelpskurs for hunder. Hundeforståelse. Forebygging av skader på hund.
 • Temamøte om viltpåkjørsler – hvordan informere publikum.
 • Rekrutteringstiltak spesielt rettet mot ungdom og kvinner
 • Blodsportrening og trening på slepespor som kvalifisering til blodsporprøve. Melder seg på til NKK/SJFF
 • Fersksportrening som kvalifisering til fersksporprøve. Melder seg på til NKK/SJFF
 • Praktisk trening av bandhund
 • Praktisk trening av løshund
 • Medlemstilbud framforhandles/reforhandles med aktuelle tilbydere. Gjelder både trening, kurs, utstyr og fór.


Kurs og andre aktiviteter blir annonsert på SJFFs hjemmeside og Facebookside.

 

Leder: Fredrik Fredriksen
  Siv Anita Elstad
  Ketil Skogan
  Roar Hansen
  Ruth Heggeland
  Hans Olav Kongshaug
  Einar Edgar Bakken
  Elisabeth Madsen Almbakk
  Marius Hoås
  Morten Nilsen
  Frode Næss
  Leif Johansen
  Per Olav Elverum