Rypetaksering

Hund

Jakthundutvalget arbeider for å ivareta medlemmenes muligheter til å delta i aktiviteter med sine jakthunder.

​​​I løpet av året arrangerer vi dressurkurs, hund/sau dressur og fuglehundprøve. Sammen med fjellstyret i Skatval tilbyr vi treningsterreng for hunder på Forbordsfjellet og sammen med Fjellstyrene i Stjørdal takserer vi statsallmenningene før jakta for å ta rede på småviltbestanden. 
 

 

Aktivitetsplan for 2022 

 • Dressurkurs i mai
 • Grunnkurs blod og ettersøk i mai
 • Aversjonsdressur: Instruktører etter oppsatt liste
 • Treningsterreng for stående fuglehunder på Forbordsfjellet Ansvarlige blir satt opp i liste på hjemmesiden til SJFF.
 • Taksering av Lirypeterreng og skogsfugl i Stjørdalsområdet.
 • Instruktørutdanning og utdanning av dommere
 • Temakvelder om hund; Kom gjerne med forslag! Send epost til leder i utvalget.
 • Temamøte om viltpåkjørsler – hvordan informere publikum.
 • Rekrutteringstiltak spesielt rettet mot ungdom og kvinner
 • Opplæringsjakt
 • Utstillingstrening i juni
 • Skape flere lavterskel arenaer og møteplasser for hundefolk
 • Blodsportrening og trening på slepespor som kvalifisering til blodsporprøve. Melder seg på til NKK/SJFF
 • Fersksportrening som kvalifisering til fersksporprøve. Melder seg på til NKK/SJFF
 • Praktisk trening av bandhund knyttet til jakt
 • Praktisk trening av løshund knyttet til jakt
 • Medlemstilbud framforhandles/reforhandles med aktuelle tilbydere. Gjelder både trening, kurs, utstyr og fór.


Kurs og andre aktiviteter blir annonsert på SJFFs hjemmeside og Facebookside.

Kom gjerne med forslag og innspill til aktiviteter.

 

Leder:

Fredrik Fredriksen

Epost: [email protected]

Tlf: 911 46 560

  Kjell Mjøsund
  Ketil Skogan
  Roar Hansen
  Ruth Heggeland
  Hans Olav Kongshaug
  Einar Edgar Bakken
  Elisabeth Madsen Almbakk
  Marius Hoås
  Morten Nilsen
  Frode Næss
  Leif Johansen
  Børge Wahl
  Ingar Strand
  Asle Vuttudal