Hund

Jakthundutvalget arbeider for å ivareta medlemmenes muligheter til å delta i aktiviteter med sine jakthunder.

Jakthundutvalget har et bredt spekter med aktiviteter og tilbud for våre medlemmer og andre gjennom året. Vi er åpne for innspill til andre aktiviteter, eller bare om du ønsker litt jakt- og hundeprat. Eller kanskje ønsker du å bidra i foreningen?

Ta kontakt med oss :)
 

Aktivitetsplan 2023

 • Aversjonsdressur i juli/august: Instruktører etter oppsatt liste på nettsiden

 • Treningsterreng for stående fuglehunder på Forbordsfjellet

 • Taksering av lirype og skogsfugl i Stjørdalsområdet

 • Livepodcast med Jegerpodden: Trolig august 2023. MER INFO SNART

 • Instruktørutdanning og utdanning av dommere

 • Kursing: Taksering, dressur, strømming og all relevant utdanning som kan oppdatere eller fornye kompetansen i utvalget eller andre frivillige

 • Temakvelder om hund: Førstehjelp

 • Temamøte om viltpåkjørsler – hvordan informere publikum

 • Skape flere lavterskel arenaer og møteplasser for hundefolk

 • Rekrutteringstiltak spesielt rettet mot ungdom og kvinner

 • Opplæringsjakt

 • Blodsportrening og trening på slepespor som kvalifisering til blodsporprøve (melder seg på til NKK/SJFF)

 • Fersksportrening som kvalifiserer til fersksporprøve (melder seg på til NKK/SJFF)

 • KURS: Grunnkurs blod- og ettersøk

 • Medlemstilbud: Info kommer snart


Kurs og andre aktiviteter blir annonsert på SJFFs hjemmeside og Facebookside.

Kom gjerne med forslag og innspill til aktiviteter.

 

Leder:

Fredrik Fredriksen

Epost: fredrik@fnf-nett.no

Tlf: 911 46 560

 Kjell Mjøsund 
Tlf: 926 89 245
 Ketil Skogan
 Roar Hansen
 Ruth Heggeland
 Hans Olav Kongshaug
 Einar Edgar Bakken
 Marius Hoås
 Morten Nilsen
 Frode Næss
 Leif Johansen
 Børge Wahl
 Ingar Strand
 Asle Vuttudal