Jakt

Verdal jff disponerer et område for småviltjakt på Tverråsjøan, der det er mulig for medlemmer av VJFF å kjøpe jaktkort.

Jegeren skal være medlem på det tidspunkt det søkes om jaktkort. Medlemmer som bor i Verdal kommune har fortrinnsrett ved tildeling.

Er det stor søknad, så vil de med dugnad i foreningen ha en fordel av dette. Fristen for å søke om kort er 1. april.

Aktive medlemmer bosatt utenfor Verdal Kommune kan også søke på jaktkort, og kan etter behandling i jaktutvalget, tildeles jaktkort.

Søknadsfristen er som nevnt 1. april og tildeling skjer 15. april. Tildelte jaktkort skal betales innen 1. mai.

Det blir solgt kort i tre puljer som starter henholdsvis 10. september, 15. september og 25. september.

Foreninga har en hytte som ligger midt i jaktterrenget, og den kan benyttes vederlagsfritt for den perioden man har kjøpt kort.

Jaktkortet gjelder for øvrig også som treningskort for hund i perioden 21. august til 1. september og fra 23.12 til 31.03.

Det er dag og års kvote på terrenget. Ved kjøp av evt. flere kort gir dette uansett ingen rett til å felle flere vilt utover angitt maks års kvote.

Jaktkvoter kan på kort varsel bli endret hvis årstelling viser lite fugl og stoppet hvis årstelling viser særs lite fugl, i slike tilfeller så refunderes ikke betalte jaktkort.

Fangstrapport skal sendes inn etter hver periode til [email protected]

Overtredelse av kvoter og utelatt fangstrapport medfører utelukkelse påfølgende sesong.

Søknad/spørsmål om jaktkort sendes Geir Ove Lerfald, Granveien 25B, 7653 Verdal eller [email protected]. Du kan også nå Geir Ove på tlf. 908 67 431.

Verdal JFF har ei fin hytte som ligger midt i foreningas rypeterreng ved Tverråsjøan. Her er det gode både fiske- og jaktmuligheter og hytta leies ut hele året.

​​Hytta ble nyrestaurert 2001 og er i god stand. Den kan som sagt leies hele året, men du må være tidlig ute om du for eksempel vil ha den i påska. Da er søknadsfristen for leie 1. mars samme år.

Leier du hytta i påska så har du den for deg selv, resten av året kan du påregne at det også kan være andre fjellfolk på hytta. Ønsker du mer informasjon er det bare å kontakte jaktutvalget via epost: [email protected] 

 

tverrhytta.png
Tverråsjøhytta

Jaktutvalget har nå skjerpa inn kravene for lån av nøkler (september -19). Det er blant annet skifta nøkkelsystem og gamle nøkler kan ikke brukes lengre.

 Reglene som skal følges er:

- Nøkler kan beholdes for gjeldende jaktperiode og frem til 23.12, men innleveres etter jakt-slutt.

 

- Lån av nøkler utenfor jaktperioder og til andre medlemmer innleveres snarest etterpå

 

- Låntager kvitterer på egen liste for uttak av aktuelle nøkler.

 

- Låntager som ikke følger våre rutiner på dette kan miste retten til senere kjøp av jaktkort,

eller mister retten til å låne nøkler i ettertid.

Sommeren og høstens bufetesting er straks i gang. Når og hvor finner du ut ved å trykke deg inn på det vedlagte pdf-dokumentet. Det er også i år elektronisk påmelding. Lenke til det ligger i det vedlagte dokumentet.

Testing gjennomføres i Leirådalsvegen 147 og ved planteskolen på Stiklestad. Det er fire tester før ferien og fire etter.

Ellers er det som nevnt i år elektronisk påmelding. Det kan gjøres for flere kvelder på påmeldingskalenderen hvis det er ønskelig.

Du kommer inn på påmeldingsskjema enten ved å trykke her eller du finner det i det vedlagte dokumentet.

Hver test er på ti minutter og systemet gir info om når det er ledig for hver kveld.