Skytebaner

Formålet med NJFFs jaktskyting mot stillestående og bevegelige viltmål er å gi jegeren trening i skyteferdighet for utøvelse av mest mulig human jakt, sikkerhet i våpenbehandling, og for rekruttering og opplæring av ungdom.

354219716_978716730115562_4411297527986824870_n.jpg

 

Alstahaug og Leirfjord JFF har skyteanlegg lokalisert i Novika. 

Kontaktperson leirdueutvalget:
Aleksander Solheim, tlf. 918 94 442

Kontaktperson elgbaneutvalget: 
Gerald Persen, tlf. 905 16 271