Årsmøte for 2022

Årsmøtet for 2022 ble avholdt onsdag 1. mars 2022 klokka 18:00 på Skytterhuset på Dverberg.

Publisert: 02. mars 2023 kl. 16.43

Det ble behandlet vanlige årsmøtesaker: 

1.Konstituering av møtet

•Godkjenning av innkalling

•Godkjenning av dagsorden

•Valg av ordstyrer

•Valg av sekretær

•Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

2.Årsmeldinger fra siste kalenderår

3.Revidert regnskap fra siste kalenderår

4.Styrets forslag til budsjett, inkludert fastsetting av kontingentsatser for 2023

5.Valg av styre 

6.Valg av medlemmer til utvalg etter behov

7.Valg av valgkomite på 3 medlemmer

8. Valg av revisor

9. Fastsetting av kontingentnivå for 2024

Sakspapirer