Jakt

Alle som skal drive ordinær jakt må ha bestått jegerprøve og ha betalt den årlige jegeravgiften til staten.

For å jakte storvilt skal det også avlegges en årlig skyteprøve. For jakt på hjort, elg og rådyr må du ha tilgang på ettersøkshund.

Skuddpremie på predatorer

​​Vi i BallangenJFF ønsker å sette fokus på predator jakt. De fleste jegere ønsker å jakte matnyttig vilt. Det er jo det vi alle ønsker. Men fra gammelt av var predator jakt en stor del av forvaltningen for å få må mere vilt i fjellet og skogen. Dette er noe vi har "glemt" av i morderne tid. Vi vet at det er for mye rev, kråke, sjur,ravn og mink i vårt område.

For å øke interessen for predatorjakt har BJFF satt av en pott på 10,000 kr til årlig skuddpremie.

Siden det er lokalforeningen alene som står for skuddpremien har vi måtte sette noen krav til jegeren før utbetaling skjer.

Kravene er: - Bestått jegerprøve

                     - Medlem i Ballangen JFF

                     - Viltet eller klør må innleveres til kontaktpersonene                          senest 24t etter fangst.

                     - Jakttidene på artene må overholdes.

Satser: Rev: 100kr

             Mink: 100kr

             Mår: 100kr

             Kråke , Ravn og Sjur: 20kr ( klør leveres parvis )

Kontakt: Ivan Kuraas - 90101281

               Tor Arne Akselsen - 90189446