Fiske

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem.

Det finnes ingen andre land med så stor sportsfiskerandel i befolkningen.

Se fisketilbudene på Inatur:

 

Se kommende fiskerelaterte aktiviteter i regi av Brønnøy JFF her.