Fiske

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem. I Gildeskål finner du gode muligheter for sportsfiske

Laksefiske i Sundsfjordelva

Sundsfjordelva er en kort elvestrekning som er lett tilgjengelig fra Fylkesvei 17. Fisket foregår ved utløpet av kraftstasjonene Sjøfossen og Sundsfjord. På grunn av vannkraftreguleringene kan vannføringen variere gjennom døgnet. Sundsfjord Elveeierlag har ikke innflytelse på vannføringen i elva. Kjøpte kort refunderes ikke på grunn av liten vannføring.

Det er mulig å parkere campingvogn eller bobil på østsiden av elva. Vogner og biler skal parkeres med minimum 4 meters avstand fra hverandre og være registrert med navn og telefonummer til eier. Vogner og biler parkeres på eget ansvar.

Fiskesesong: 15.juni - 14. september

Salg av fiskekort: Fra 1.juni. Fiskekort for Sundfjordelva selges her

 

Laksådalsvassdraget

Ved Oterstranda finner du laksådalsvatnet. Laksådalsvassdraget har sitt utspring i fjellområdene sørøst for Sørfjorden i Gildeskål kommune, renner i vestlig retning og munner ut innerst i Sørfjorden. Vassdraget har et nedslagsfelt på ca 18 km2. Totalt lakseførende strekning er ca 5,5 km.

Fisketiden er fra 15. juni til 30. august, fiskekort og regler finner du på nettsiden til Laksådalsvassdraget

 

Ferskvannsfiske

Statsgrunn / Láhko nasjonalpark:

På Sundsfjordfjellet i Láhko nasjonalpark er det fine forhold for å få både ørret og røye på kroken. Gildeskål jeger og fiskerforening leier ut hytter i og rundt nasjonalparken, og leier også ut båt. 

Láhko nasjonalpark ligger på statsgrunn, og fiskekort kjøpes på inatur.

 

Storvikvatnet:

Over Storvika, ved Storvikskaret, ligger Storvikvatnet. Storvikskaret er den gamle veien nord fra Storvika. Enklest adkomst er nordfra. Rett før Storvikskartunellen tar du av FV17 mot Forstranda. Hold til venstre og parker ved bommen om den ikke står åpen. Vannet er på privat grunn, men fiske i vannet er tillatt uten betaling.