Hyttene våre

Gildeskål Jeger og Fiskeforenings flotte hytter er lokalisert i og rundt Láhko nasjonalpark på Sundsfjordfjellet. Hyttene kan leies både av medlemmer og alle andre. Hyttene holdes vedlike gjennom dugnadsarbeid fra foreningens medlemmer.

Om hyttene våre

Danielbu:

Anleggsveien på Sundsfjordfjellet går sommerstid nesten helt fram, det er kun 100 meter fra veien til Danielbu. 12 sengeplasser, vedfyring, solcelleanlegg, egen vindmølle og gass til matlaging. Vinterstid må det påregnes en skitur på omkring 1 mil fra parkeringsplass på anleggsvei på vestsiden av Stifjellet til Danielbu.

Sjekk tilgjengelighet og lei hytte

Storvannshytta:

Sommerstid er det 20 minutters gange til Storvannshutta fra enden av anleggsveien på Sundsfjordfjellet. 6 sengeplasser, vedfyring, solcelleanlegg og gass til matlaging. Egen båt som tilhører hytta. Vinterstid må det påregnes en skitur på omkring 12 km fra parkeringsplass på anleggsvei på vestsiden av Stifjellet til Danielbu. Storvannet er regulert, fisket i vannet er godt.

Sjekk tilgjengelighet og lei hytte

Håkonbu:

Ligger ved Sundvatnet midt i Láhko nasjonalpark. 6 sengeplasser, vedfyring, solcelleanlegg og gass til matlaging. Egen båt som tilhører hytta. Noen timers gange fra enden av anleggsveien på Sundsfjordfjellet. Vintertid er det en mil ekstra å gå fra parkeringsplass ved Stifjellet.

Sjekk tilgjengelighet og lei hytte

Fiskvannshytta:

Ligger ved Fiskvann midt i Láhko nasjonalpark. 4 sengeplasser, vedfyring, solcelleanlegg og gass til matlaging. Egen båt som tilhører hytta. Noen timers gange fra enden av anleggsveien på Sundsfjordfjellet. Vintertid er det en mil ekstra å gå fra parkeringsplass ved Stifjellet.

Håkonbu og Fiskvannshytta kan også nås fra Namnlaushøgda på Glomfjordfjellet.

Sjekk tilgjengelighet og lei hytte