Om Gildeskål Jeger og fiskerforening

Helt siden 1953 har vi hatt en aktiv jeger og fiskerforening i Gildeskål. Her finner du litt mer informasjon om oss

 

Gildeskål Jeger og Fiskerforening (GJFF) holder til i Gildeskål kommune, rett sør for Bodø og nord for Meløy. Vi har store områder for alle som elsker friluftsliv. Bratte fjell stuper ned i krystallklart hav, og både kystkultur og flotte fjellområder venter den som tar turen til Gildeskål.

Láhko nasjonalpark ligger i Gildeskål. Láhko er samisk og betyr «høytliggende, vidstrakt vidde». Dette er en av de skikkelig spennende nasjonalparkene i landet. Om du ikke trodde at geologi var interessant er det lett å bli overbevist om det motsatte når du kommer inn i Láhkos karstlandskap. Karst er geologiske landskapsformasjoner dannet gjennom vannets oppløsning av kalkspatmarmor. Grotter, karstsprekker, karstgater, jordbruer og blinde daler finnes i rikt monn og gir et spennende og vakkert landskap å bevege seg i. Bergartene gjør at forhold for snegler, kreps og innsekter er stabile og meget gode, og større sammenhengende vannsystemer gjør at muligheten for storfisk er til stede i alle vann.

Våre hytter er lokalisert i og rundt Láhko nasjonalpark på Sundsfjordfjellet, og holdes vedlike gjennom dugnadsarbeid fra foreningens medlemmer.

Danielbu: Anleggsveien på Sundsfjordfjellet går sommerstid nesten helt fram, det er kun 100 meter fra veien til Danielbu. 12 sengeplasser, vedfyring, solcelleanlegg, egen vindmølle og gass til matlaging. Vinterstid må det påregnes en skitur på omkring 1 mil fra parkeringsplass på anleggsvei på vestsiden av Stifjellet til Danielbu.

Storvannshytta: Sommerstid er det 20 minutters gange til Storvannshutta fra enden av anleggsveien på Sundsfjordfjellet. 6 sengeplasser, vedfyring, solcelleanlegg og gass til matlaging. Egen båt som tilhører hytta. Vinterstid må det påregnes en skitur på omkring 12 km fra parkeringsplass på anleggsvei på vestsiden av Stifjellet til Danielbu. Storvannet er regulert, fisket i vannet er godt.

Håkonbu: Ligger ved Sundvatnet midt i Láhko nasjonalpark. 6 sengeplasser, vedfyring, solcelleanlegg og gass til matlaging. Egen båt som tilhører hytta. Noen timers gange fra enden av anleggsveien på Sundsfjordfjellet. Vintertid er det en mil ekstra å gå fra parkeringsplass ved Stifjellet.

Fiskvannshytta: Ligger ved Fiskvann midt i Láhko nasjonalpark. 4 sengeplasser, vedfyring, solcelleanlegg og gass til matlaging. Egen båt som tilhører hytta. Noen timers gange fra enden av anleggsveien på Sundsfjordfjellet. Vintertid er det en mil ekstra å gå fra parkeringsplass ved Stifjellet.

Håkonbu og Fiskvannshytta kan også nås fra Namnlaushøgda på Glomfjordfjellet.

Utredning av ny forvaltningsplan for Láhko nasjonalpark er i gang, GJFF har fått plass i referanseutvalget. Vi opplever et godt samarbeid med andre aktører i gruppen, inkludert forvaltningen, og vi tror dette vil bidra til at det legges enda bedre til rette for besøk og bruk av hyttene våre. Økt tilrettelegging ønskes ved utbedring av stinett, broanlegg, merking av stier og moderate utvidelser av hytteanlegg. Slik kan foreningen bidra til å styre brukerne av Láhko til de områder det er ønskelig å lede de besøkende, samtidig som belastningen som følge av camping på sårbare områder reduseres.

Jaktmulighetene i hele Gildeskål er gode, med de fleste jegere jaktende etter småvilt som rype, orrfugl og hare. Disse har hatt en betydelig nedgang de siste tiår, slik at vi ønsker å øke uttaket av jaktbart rovvilt. Derfor er vi med på organisering av predatorkonkurransen som gjennomføres i NJFF. Samtidig er det økende bestander av større vilt, spesielt elg og sel i kommunen, hvor uttakene er økende.

 

Fiskvasshytta.jpg
Fiskvasshytta

 

 

På Inndyr har vi en Leirduebane med seks standplasser som er hyppig benyttet. Dyktige instruktører gjør stor dugnadsinnsats og tilbyr skyting hver tirsdag i sommerhalvåret, utenom ferietiden. I tillegg har vi opplæring av ungdom som årlig deltar på MarinCamp som arrangeres av KIGOK. GJFF gjennomfører årlig jegerprøvekurs hvor vi normalt har 10-15 deltakere. Det lave antallet gir en meget god opplæring og dialog med instruktør.

 

IMG_8148.jpg
Leirduebanen vår

GJFF har eget fiskestellsutvalg og en ungdomsgruppe som arbeider spesielt for å få økt interessen for jakt og fiske blant barn og ungdom. Ved inngangen til 2021 har vi 81 medlemmer. Medlemsmassen har vært jevnt nedadgående de siste årene. Derfor satser vi spesielt på aktiviteter mot barn og unge, med gjennomført Fiskesommer og Fiskekurs i 2019, samt fluefiskekurs i 2020. Dessverre ble flere planlagte arrangement i 2020 avlyst grunnet COVID.

 

Deltakelse på lokale markedsdager som Havnedagan på Nygårdsjøen og Midtsommertreffet på Inndyr med introduksjon til fluebinding og rekruttering av medlemmer er årlige arrangementer som gjennomføres.

 

Fra ulike startsteder i Gildeskål kan lengre turer gjennomføres østover via Beiarn til Saltfjellet Nasjonalpark, sørover til Meløy og Svartisen Nasjonalpark eller nordover til Børvasstindan i Bodø Kommune. En tur fra Gildeskål kan også være utgangspunkt for å ende opp på Nordlandsruta som er en del av standardløypa for Norge på Langs ekspedisjoner.

 

 

 

Eirik Andre Ågnes

Nestleder

Gunnar Arne Thomassen

Leder jaktutvalg

Karin Antonsen

Hytteansvarlig

Eirik Andre Ågnes

Leder skyteutvalg

Veronica Alpøy-Pettersen

Sekretær

Veronica Bjørkås

Ungdomsansvarlig

Veronica Bjørkås

Kvinnekontakt

Lasse Andre Svartis

Leder fiskeutvalg

Silje Nordgård

Kasserer