Fiske

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem.

Gimsøy Jeger- og fiskeforening selger fiskekort for 2 av vannene på Gimsøy. Barstrandvannet og Sandsdalsvannet. I begge vannene er det gode muligheter for å få fisk. Litt vanskeligere i Sandsdalen, men her er gevinsten av tålmodigheten desto større. Her er det stor ørret. Fiskekortene selges på butikken, Gimsøy Landhandel eller du tar kontakt med oss.

Ellers har vi flere fine fiskevann på øya som også er lett tilgjengelige fra veien. Godt egnet for barn,  og voksne i alle aldre. 

Foreningen driver også tynningsfiske i bl.a. Trolldalsvannet. Her er det tatt ut mange tusen fisk i et forsøk på å få fisken opp til en størrelse som da igjen kan benyttes til matfisk. 

Å ta med barn og unge på tur til et fiskevann. Fyre opp bål og grille dagens fangst over åpen flamme eller i en panne godt med smør over bålet er gode minner de tar med seg resten av livet. Dette skaper fine opplevelser de bringer med seg og øker bevistheten rundt god bruk av naturen og viktigheten av å bevare den slik at vi kan benytte oss av naturen i all tid framover.