Jakt

Alle som skal drive ordinær jakt må ha bestått jegerprøve og ha betalt den årlige jegeravgiften til staten.

​​​​Jaktgrunnlaget på Gimsøy er noe begrenset. Gimsøy Jeger- og fiskeforening har ingen områder vi selger jaktkort for, og har heller ingen områder vi disponerer av slik art. Jakt på øya er i avtale med grunneiere. Grunnlaget for jakt er også begrenset pga. lite vilt. GJFF arbeider sammen med grunneiere for å øke bestanden av bl.a. li- og fjellrype. Sammarbeide går ut på å regulere jakten til et minimum samt fokus på predatorjakt. Rev, kråke og ravn i hovedsak, men også mink. Foreningen har satt opp kråkefelle og disponerer også en felle satt opp som et prosjekt av Gimsøy skole/oppvekstsenter. Får vi ned bestanden av nevnte predatorer er mye av jobben gjort mot å øke bestanden av rype. 

Vi ønsker et godt og variert friluftsliv som inkl. jakt og håper det med tiden blir mulig å øke muligheten for å drive slikt i området. 

Kontakt foreningen om det er noe du lurer på. Vi er behjelpelig med å komme i kontakt med grunneiere.