Skytebanen med Alta JFFs kvinneutvalg

Kvinner

​​​Gimsøy Jeger- og Fiskeforbund har en egen kvinnekontakt i styret. Hensikten her er å få mer fokus på jenter/damer i forbindelse med f.eks. jakt. Her viser statistikken at det er et markant flertall av mannlige jegere og jakt og friluftsliv har kanskje i større grad vært fremmet som en ting for "gutta".

Vi har f.eks. drevet salonggevær skyting for jenter/damer. Noe som har bidratt til at noen av disse etterhvert har prøvd seg på leirdueskyting.

Vi har ønske om å få flere aktiviteter, ikke nødv. bare rettet direkte mot jenter/damer, men med fokus mot et økt fellesskap.