Hagleskyting på skytebanen

Leirdue-cup

Mer en konkurranse. Få tips og råd fra andre, sosialt og økt våpenbevissthet.

​​​​​Foreningen arrangerer årlig leirduecup. Det arrangeres 2-3 skytinger på vårparten og 2-3 skytinger på høsten. Ved årsslutt kåres en vinner. Skytingene annonseres i aktivitetskalenderen og på foreningsens facebookside.  

Viktigheten med cupen er ikke nødvendigvis å kåre en vinner, men at man møtes, og da kan vekksle tips og råd, jakthistorier og fellesskap. Det sosiale. Når man møtes på en slik arena har man gjerne felles interesse for jakt og friluftsliv. Da er det enklere å oppnå samarbeid og en felles lagånd. Noe som igjen kan bidra til bedre jaktopplevelser med at man f.eks. utveksler jaktområder, kanskje drar i gang en felles tur og man blir kjent utenfor det området man normalt ferdes i. Og igjen, tips, råd og erfaringer utveksles. Slik skaper man bedre, sikkrere og tryggere jegere.