Om oss

Vedtekter for GIMSØY JEGER- OG FISKEFORENING Stiftet 1. februar 1996

§ 1   NAVN

        Foreningens navn er Gimsøy Jeger- og fiskeforening.

        Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og fiskeforbund.

 

§ 2   FORMÅL

       Foreningens formål er:

 

       * å knytte jegere og fiskere sammen i felles arbeid for å øke vilt- og fiskebestanden ved positive tiltak på vilt- og fiskestellets område.

 

       * å arbeide for å bedre befolkningens adgang til jakt og fiske


       * å arbeide for human jakt og ansvarsbevisst ferdsel i skog og mark.

 

       * å innarbeide respekt for jakt-, fiske- og friluftslovgiving hos allmenheten.

 

       * å arbeide for korrekt bruk av våpen og sportsfiskeredskap.

 

       * å arbeide for bedre jakthunder og ettersøkshunder

 

       * å arbeide for vern av naturens produksjonsgrunnlag for vilt og fisk.

 

       * å drive aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid.

 

       * å samarbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner for å nå dette mål.

 

       * å arbeide for å etablere medlemsfordeler.

Tony Dahl

Leder

Sten Ole Eliassen

Kasserer

Elin Kar Gjendahl

Kontaktperson