Jaktskyting er en konkurranseaktivitet som interesserer mange av NJFFs medlemmer.
For å bli en dyktig jeger trengs det en viss porsjon praksis, deriblant skytetrening.

Skyting

Formålet med NJFFs jaktskyting mot stillestående og bevegelige viltmål er å gi jegeren trening i skyteferdighet for utøvelse av mest mulig human jakt, sikkerhet i våpenbehandling, og for rekruttering og opplæring av ungdom.

​​​Skytebanen ved klubbhuset på Barstranda blir mye brukt. Banen er enkelt bygget med 5 standplasser og en leirduekaster. Man skyter her over åpen myr som gir god oversikt og bakgrunnen er mot fjellet noe som gjør banen "lukket/skjermet" og veldig sikker. Men man skal alltid sjekke omgivelsene, om det er turgåere i området, beitedyr o.l. Varsling med rødt flagg, kruttflagg, skal alltid heises før bruk av banen og ved arrangementer hvor banen benyttes til skyting.

Tomhylser skal alltid ryddes opp etter endt skyting og flagget tas ned. Samtidig skal området sjekkes for skarp ammunisjon. At man ikke risikerer at slikt blir liggende.

Ønsker du å låne/leie banen, ta kontakt med oss. Banen brukes vederlagsfritt av medlemmer av foreningen.​