Fiske

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem.

Fiskekort for innlandsfiske

Her kan du kjøpe fiskekort for innlandsfiske, som er forvaltet av Hadsel JFF.

Laksefiske Gryttingvannet

Her kan du kjøpe fiskekort for laksefiske i Gryttingvannet, som er forvaltet av Hadsel JFF.

Det finnes ingen andre land med så stor sportsfiskerandel i befolkningen.