MENY hamburgermeny Close-menu button

Invitasjon til seminar og politikerdebatt

NJFF Nordland inviterer til åpent seminar og politikerdebatt på Radisson Blu i Bodø fredag 20. august 2021 kl 10.00 – 15.00. I forbindelse med stortingsvalget ønsker vi å invitere toppkandidatene fra de største politiske partiene i Nordland til seminaret med påfølgende debatt. Dette har vi gjort de siste årene i forbindelse med valgene, og alle partiene har alltid vært representert.

Vi ønsker å sette fokus på utfordringer som

  1. de tre nasjonale laksevassdragene i fylket har for å bygge opp laksebestanden
  2. bestanden av sjøørret og sjørøye har i fylket
  3. vilkårsrevisjoner i Skjoma og Ranelva som eksempelelver

Dette er saker som er viktige for arbeidet med å realisere utviklingen av de nasjonale laksevassdragene i fylket. Dette forventer vi at stortingsrepresentantene fra Nordland vil arbeide med i kommende stortingsperiode, og vi ønsker en dialog med representantene i hele perioden.

Det er ingen deltakeravgift, men det er viktig at alle som ønsker lunsj melder seg på slik at vi får riktig antall deltakere til lunsjbestillingen. 

Påmelding gjøres HER

 

Program seminar og politikerdebatt
Radisson Blu i Bodø 20. august 2021 kl 10.00 – 15.00

10.00 – 10.15  Velkommen                                            Steinar Høgaas, Leder NJFF Nordland
                         Hva NJFF Nordland ønsker å
                        oppnå med seminaret

10.15 – 10.35  Status Ranelva                                        Hans Petter Jæger
                        Finansiering av laksetrapper                  Ranavassdragets Fiskeforvaltning SA
                        Allmennhetens tilgang
                        Kortpriser. Eksklusivt fiske

10.35 – 10.55  Status Beiarelva                                      Merethe Selfors, Beiarelva SA
                        Finansiering av laksetrapper
                        Allmennhetens tilgang
                        Kortpriser. Eksklusivt fiske

10.55 – 11.15  Vefsna, Drevja og Fusta – tre                  Per Tomas Eiterstraum
                        vassdrag – en felles strategi                   Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA
                        Allmennhetens tilgang
                        Kortpriser. Eksklusivt fiske 
                        Plan for restaurering av laksetrapper       Jim Nerdal, Vefsnlaks AS
                        i Vefsnaregionen 2017 - 2024

11.15 – 11.25  Beinstrekk

 

11.25 – 11.45  Status anadrom fisk i Nordland              Torfinn Sørensen
                        med spesielt fokus på sjøørreten            Statsforvalteren i Nordland

11.45 – 12.00  Trafikklyssystemet bør gjøres                Øyvind Fjeldseth
                        gjeldende for sjøørreten og sjørøya        Norges Jeger- og Fiskerforbund


12.00 – 13.00  Politikerdebatt

13.00 – 13.45  Lunsj

13.45 – 14.15  Vilkårsrevisjoner i Skjoma og Ranelva   Øyvind Fjeldseth
                        Vanndirektivet åpner for vanntilførsel    Norges Jeger- og Fiskerforbund
                        som miljøtiltak

14.15 – 15.00  Politikerdebatt ​