Jegerprøveinstruktør utdanning

NACL arrangerer jegerprøveinstruktør kurs i Mosjøen 5.-7.april! Er ditt lokallag i beit for jegerprøveinstruktører, oppfordrer vi dere til å melde på egnede kandidater innen fristen 1.februar! NJFF Nordland utlyser herved en rekrutteringskampanje for lokallagene i Nordland. Vi sponser inntil 10 kandidater med kr 2000,- av kursavgiften. Les mer for vilkår!

Publisert: 02. januar 2024 kl. 11.52

Sist oppdatert: 02. januar 2024 kl. 12.03

NJFF Nordland vil sponse kr 2000,- pr kandidat. Altså sponse deler av kursavgiften.

Vi sponser inntil 10 kandidater, 1 kandidat pr lokalforening, inntil 20 000kr totalt.

Vilkåret er at utdanningen gjennomføres, at den ferdig utdannede kandidaten tegner avtale med sitt lokallag og at lokallaget sender oss rapport om gjennomførte krav.

Vi forventer at lokallagene benytter standardavtalene som viser antall kurs som skal avholdes pr år, honorar samt varighet av avtale. 

Dersom du allerede fyller vilkårene i del I, dvs innehar jakterfaring og har skyteferdigheter i tråd med kravene kan du, når det passer for deg, begynne på det nettbaserte kurset. Dette kurset er beregnet til ca 18 timers arbeid og inneholder flere deleksamener og tre innsendingsoppgaver. Du kan selvsagt arbeide med å fylle vilkårene i del I mens du arbeider med nettkurset. Når du er ferdig med nettkurset er det faglige grunnlaget lagt på plass. Vær oppmerksom på at det må regnes 10 virkedagers behandlingstid på innsendingsoppgavene. Jevnlig arbeid med nettkurset anbefales derfor sterkt! Siste ledd i utdanningen er et kurs der selve instruktørarbeidet med pedagogikk og rammer for virksomheten er sentralt.

https://nacl.no/instruktorutdanning/

MELD PÅ DIN KANDIDAT HER https://nacl.no/pamelding/