MENY hamburgermeny Close-menu button

Fiske

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem.

Øksnes Jeger- og Fiskerforening (ØJFF) disponerer fiskerettigheter i flere vann/elver og administrerer kortsalg for disse. Se under Meny for mer informasjon/kart til fiskeplassene.

​​​Fiskekort og ​bevis på betalt statlig fiskeravgift skal medbringes under fiske, da dette kan bli kontrollert.

Pris: 
Alsvågelva:
Døgnkort: kr 100,-

Felleskort ØJFF ​(Kan brukes i alle vann hvor ØJFF disponerer, se undermeny for hvilke vann det gjelder) 

Døgnkort: kr. 50,- + dep
Ukekort: kr. 75,- + dep
Årskort: kr. 250,-​ + dep

Depositum 100,-​
 

Regler:
Åpningstid: 1.7. - 17.8.​
Fiskedøgn: Fra kl.18.00 en dag til neste dag kl. 12.00.
Elva er fredet mellom kl 12.00 og 18.00

Mandager er forbeholdt ungdom under 16 år.

Det er tillatt å fiske med 1 stang pr. kort med flue eller mark

 

Tilgjengelighet:
Alsvågelva er ei lita elv, ca 1 km. lang. Den kan vades de fleste steder.
Elva er lett tilgjengelig. Fylkesveien krysser elva.
Det er sti langs elva på begge sider.
Elva har tilgang for bevegelseshemmede via rullestolvei og tilrettelagt fiskeplass

 

Kvalitet:
I hovedsak smålaks og mellomlaks.
Ørret / røye mest vanlig 3 - 5 hg.

 


120621-Regler for fiske i Alsvågelva fom sesongen 2012.doc

Regler:
Åpningstid 1.6 - 14.9

Det er tillatt å fiske med stang med flue, mark eller sluk.

Tilgjengelighet:
Vatnet er lett tilgjengelig. Fylkesvei går like ved vatnet

Kvalitet:
Laks vanligst mellom 1 - 3 kg, men laks på 3 - 8 kg finnes.
Sjøørret/ørret vanlig mellom 2 - 5hg, kan få kilosfisk.
Sjørøye/ røye vanlig mellom 1 - 3 hg, men større fisk finnes

 

Regler:
Det er tillatt å fiske med stang med flue, mark eller sluk.

Tilgjengelighet:
Beliggenhet: Stø.

Langvaddalsvatnan omfatter 3 vatn som ligger mellom Stø og Nyksund. Disse vatnene nås lettest ved å gå fra veiens ende på Stø. Til det mellomste vatnet er det om lag en times gangtid.
Fra Klo tar turen litt lengre tid.

Kvalitet:
Bestand av ørret, vanlig størrelse er 2 - 4 hg.
Best kvalitet på fisken på fisken i de øvre vatnene.​

Regler:
Åpningstid: 15.6 - 17.8

Det er tillatt å fiske med 1 stang pr. kort med flue mark eller sluk

Tilgjengelighet:
14 moh

Man kan parkere ved bom på skogsvei på Steinland. Man følger skogsveien opp til vatnet og gangtid er ca. 30 min.
Vatnet ligger ovenfor Alsvågvatnet. Man kan komme til vatnet med båt over Alsvågvatnet til innerst i Alsvågvatnet. Derfra følger man elva opp til vatnet, 5 minutter å gå

Kvalitet:
Laks vanligst mellom 1 - 3 kg, men laks på 3 - 8 kg finnes.
Sjøørret/ørret vanlig mellom 2 - 5 hg, kan få kilosfisk.
Sjørøye/ røye vanlig mellom 1 - 3 hg, men større fisk finnes

Regler:
Det er tillatt å fiske med stang med flue, mark eller sluk

Tilgjengelighet:
Beliggenhet: Nyksund

Nyksundvatnan består av 5 vatn som ligger innover i dalen, delvis regulert

Adkomst: Utløp under veien før Nyksund

Kvalitet:
Mest småfisk mellom 1 og 2 hg, men større eksemplar finnes.
Kvaliteten på fisken blir bedre jo lengre fra veien man fisker i vassdraget.​

Regler:
Det er tillatt å fiske med med stang med flue, mark eller sluk

Tilgjengelighet:
6 moh.

Vatnet ligger like ved fylkesveien til Alsvåg

Kvalitet:
Bestand av ørret og røye. Ørret opp mot kiloet er ikke uvanlig.
Sørvågvatnet hadde tidligere innslag av anadrom fisk

Regler:
Det er tillatt å fiske med stang med flue, mark eller sluk

Tilgjengelighet:
14 moh.

Beliggenhet: Vedhøggan

Vatnet ligger ved skytebane/klubbhus til ØJFF, Nedre Vedhøggan.
Parkering ved klubbhus, derfra er det kort å gå til vatnet

Det er skytedager hver tirsdag, torsdag og lørdag mellom kl 09:00 til 21:00 det er da av hensyn til sikkerheten ikke anbefalt og fiske i dette tidsrommet

Kvalitet:
Bestand av småfallen ørret, vanligst størrelse er 0,5 - 1 hg​