Årsmøte 2024

Publisert: 13. mars 2024 kl. 15.39

Sist oppdatert: 13. mars 2024 kl. 15.56

Årsmøtet ble gjennomført 12.03.24, og vi takker alle frammøtte for et trivelig møte med mange gode innspill som styret vil ta med seg videre.

Gunnar ut av valgkomiteen.jpg

Gunnar Skår gikk ut av valgkomiteen, og fikk blomster fra leder Terje Håkonsen som takk for godt arbeid.

Alle som var på valg i styret ble enstemmig gjenvalgt.

I tillegg ble det utnevnt 3 nye æresmedlemmer. Se Nyheter

Årsmelding med regnskap og budsjett

Protokoll fra møtet blir lagt under Protokoller på vår hjemmeside når den er underskrevet og klar.