Stimuleringsmidler NJFF Nordland

Her kan du søke midler for å skape aktivitet for barn og unge i din forening.

NJFF Nordland ønsker å dele ut stimuleringsmidler til arrangement med tilknytning til barn og ungdom. Stimuleringspotten for NJFF Nordland i 2023 er 60 000,-, og maksgrensen for hvert tiltak er 5000,-. Maks to tiltak pr lokalforening i året.

Klikk her for å søke!

Søknadskriterier for stimuleringsmidler:

-Arrangementet må ha vært/skal arrangeres i løpet av inneværende år.

-Tiltaket skal bidra til økt aktivitet innenfor NJFF's fokusområde. Jakt, fiske og friluftsliv.

-Tiltaket skal være tydelig rettet mot målgruppen for midlene. Barn og unge.

 

Eksempler på tiltak: isfiskedager, familiedager, skytekvelder for ungdom, fellefangstkurs for ungdom, fluebindingskurs for barn og ungdom. Altså - har du gode tiltak i foreningen for å skape aktivitet for barn og ungdom, så kan du søke stimuleringsmidler hos oss.

 

Dersom det kommer flere søknader enn summen på 60 000,- prioriteres foreninger som ikke har mottatt/lenge siden siste mottatte sum fra stimuleringsmidlene.

 

Frist for søknad: 1. november.

Frist for rapportering: 1. desember

 

Filer for nedlastning:

Rapportskjema

Regnskapskjema