Jaktskyting er en konkurranseaktivitet som interesserer mange av NJFFs medlemmer.
For å bli en dyktig jeger trengs det en viss porsjon praksis, deriblant skytetrening.

Skyting

Formålet med NJFFs jaktskyting mot stillestående og bevegelige viltmål er å gi jegeren trening i skyteferdighet for utøvelse av mest mulig human jakt, sikkerhet i våpenbehandling, og for rekruttering og opplæring av ungdom.

​Banen har åpent 1 gang i uka, onsdager kl 1730. Dette gjelder fra når snøen smelter og fram til i september.

SJFF har totalt pr 30/4-19 4 stk utlånshagler til bruk på banen i forskjellige størrelser som ungdom/damer og standard.

Midt i standplass litt tilbaketrukket er standplassbu hvor dommere sitter samt en sofa for litt avslapping mellom slagene. Utenfor standplass er det en benk for ventende deltakere eller for de som bare vil ta en pause mellom rundene.

Kontaktpersoner for banen er: Mats Jensen tlf: 46860632 eller Stein-Vegar Landgaard tlf: 90098483