Regioninstruktører søkes

NJFF Oppland søker RI Aversjon, RI Rifle og RI Organisasjonsutvikling. Søknadsfrist er 01.11.2022

Publisert: 03. oktober 2022 kl. 12.07

NJFF Oppland har ledige tre åremål som regioninstruktører f.o.m 2023

Vi søker RI Aversjon, RI Rifle og RI Organisasjonsutvikling for tiltredelse fra 01.01.2023.

Regioninstruktørene er regionlagets fagpersoner innen for ulike fagfelt og har ansvar for utdanning og oppdatering av lokalt instruktørkorps i Oppland. 

Mer om instruktørroller og kvalifikasjoner: 

Instruktørroller og kvalifikasjoner

Søknadsfristen er 01. nov 2022

Søknad sendes [email protected], eller NJFF Oppland, Vormstuguvegen 40, 2624 Lillehammer. 

Ved spørsmål ta kontakt med: 

Tore Grønlien, regionsekretær NJFF Oppland tlf 901 87 976 / [email protected]