Årsmøte 2024

Velkommen til årsmøte!

Publisert: 23. januar 2024 kl. 20.22

Sist oppdatert: 14. februar 2024 kl. 10.29

Årsmøte i Brandbu og Tingelstad JFF for 2024
Sted: Vigga Bygg. Tidspunkt: 15 Februar 2024 klokken 18.00


Har du en sak som du mener skal behandles av årsmøtet, kan du sende saken til BTJFF med e-postadresse: post@btjff.no NB! Husk at forslag til saker må være styret i hende innen 7 Februar 2024.

Alle saker må være påført innsenders navn og telefonnummer / e-postadresse. Saker hvor det ønskes votering, bør inneholde et forslag til vedtak.

Tenk gjennom hvorvidt saken virkelig krever behandling av årsmøte, eller om den
med fordel kan behandles av styret eller tas opp under eventuelt på årsmøtet. Dersom saken ligger innenfor styrets fullmakter eller er best egnet under eventuelt
på årsmøtet, vil styret ta kontakt for å avklare om det ønskes forenklet behandling.

Saksliste og årsmelding

Hilsen styret