Årsmøte i Brandbu og Tingelstad JFF

Publisert: 17. februar 2022 kl. 18.59

Sist oppdatert: 15. februar 2022 kl. 18.23

Årsmøte i Brandbu og Tingelstad JFF for 2021
Sted: Lygnasæter Tidspunkt: 9. Mars 2022 klokken 18.00

GRUNNET SERVERING ØNSKER VI PÅMELDING TIL fjeldp@banenor.no

DEL
Har du en sak som du mener skal behandles av årsmøtet, kan du sende saken til BTJFF med e-postadresse: fjeldp@banenor.no NB! Husk at forslag til saker må være styret i hende innen 16. februar 2022.

Alle saker må være påført innsenders navn og telefonnummer / e-postadresse. Saker hvor det ønskes votering, bør inneholde et forslag til vedtak.

Tenk gjennom hvorvidt saken virkelig krever behandling av årsmøte, eller om den
med fordel kan behandles av styret eller tas opp under eventuelt på årsmøtet. Dersom saken ligger innenfor styrets fullmakter eller er best egnet under eventuelt
på årsmøtet, vil styret ta kontakt for å avklare om det ønskes forenklet behandling.

Saksliste vil bli lagt ut her senest 1 uke før årsmøtet.

Hilsen styret