Fiske

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem.

BTJFF håndterer salg av fiskekort hos grunneier Brandbu og Tingelstad Almenning. 

Hittil har det vært fiskekort i egne bomkasser, men dette kan nå også kjøpes på Vipps.

Leder Fiskeutvalg: Per Morten Berg, tlf. 99415926