Fiske

Sportsfiske har lange tradisjoner i Norge. I all tid har nordmenn kombinert glede og nytte ved å bringe med seg fangsten hjem.

BTJFF håndterer salg av fiskekort hos grunneier Brandbu og Tingelstad Almenning. 

Hittil har det vært fiskekort i egne bomkasser, men kjøp av kort via mobiltelefon er snart i drift​​​​.

Leder Fiskeutvalg: Tom Pedersen, tlf. 958 01 235