Jakt

Alle som skal drive ordinær jakt må ha bestått jegerprøve og ha betalt den årlige jegeravgiften til staten.

BTJFF håndterer småviltjaktkortsalg inkl. rådyr hos to grunneiere i Gran Kommune - Brandbu og Tingelstad Almenning og Egge-Bleiken Grunneierlag.

Jaktkortene selges via Inatur - hvor all nødvendig info forefinnes.

Leder Jaktutvalg: Harald Tanum, tlf. 95186239