Jaktskyting er en konkurranseaktivitet som interesserer mange av NJFFs medlemmer.
For å bli en dyktig jeger trengs det en viss porsjon praksis, deriblant skytetrening.

Jaktskyting

Formålet med NJFFs jaktskyting mot stillestående og bevegelige viltmål er å gi jegeren trening i skyteferdighet for utøvelse av mest mulig human jakt, sikkerhet i våpenbehandling, og for rekruttering og opplæring av ungdom.

BTJFF har haglebane på Lygna skytebane, hvor det holdes trap-og sportsskyting mandager og onsdager kl 18-21 i perioden 1. April til 9. September.

Foreningen har utlånsvåpen og ammunisjon tilgjengelig på banen, betaling skjer via Vipps på stedet.

Lenke med kart til skytebanen