Fiskekort​​

Gran Østås kan smykke seg med c​​a. 40 vann med fisk. I de fleste vannene er det en god bestand av ørret, røye, abbor og sik.​

Kart over fiskevann 2018 Gran JFF Kart_50x70.pdf

1. Alle inntil fylte 18 år har rett til gratisfiske, unntatt med garn og oter.

2. Utenbygdsboende har kun rett til isfiske, stangfiske og teinefiske med unntak av vannene Vassbråa, Skytten, Skjellbreia og Voia, der det tillates garn og oterfiske; 7 garn per båt, hvor minst to av garna skal ha maskevidde 19,5 mm eller mindre. Garn skal ikke plasseres nærmere elv og bekkeos enn 50 m.

2. Utenbygdsboende har kun rett til isfiske, stangfiske og teinefiske med unntak av vannene Vassbråa, Skytten, Skjellbreia og Voia, der det tillates garn og oterfiske; 7 garn per båt, hvor minst to av garna skal ha maskevidde 19,5 mm eller mindre. Garn skal ikke plasseres nærmere elv og bekkeos enn 50 m.

4. Garn- og oterfiske er tillatt for innenbygdsboende i Gran sogn i følgende vann: Avalsjøen, Vassbråa, Grønnsjøen, Leirsjøen, Malsjøen, Ognilla, Skytten, Skjellbreia, Skjerva og Voia. 7 garn per båt hvor minst to av garna skal ha maskevidde 19,5 mm eller mindre. Garn skal ikke plasseres nærmere elv og bekkeos enn 50 m. Innskrenkninger av antall garn gjelder ikke for Vassbråa, Skytten, Skjellbreia og Voia for fiske etter sik, men minst 1/5 del av antall garn skal ha minste maskevidde 19,5 mm eller mindre.

5. Ved fiske med garn og teiner skal disse merkes med navn og adresse. I motsatt fall vil redskapen bli beslaglagt.

6. Oter som fiskeredskap er tillatt i alle vann der garnfiske er tillatt.

7. Alt fiske i bekker og elver samt nærmere bekkeos enn 50 m. er forbudt i tiden f.o.m. 20. september t.o.m. 15. oktober.

8. Fiskekort, kvittering eller Vipps-melding skal medbringes under fiske og vises fram på forlangende. Personer som ved kontroll ikke kan fremvise gyldig dokumentasjon, avkreves et gebyr.

9. Bruk av motor, herunder elektromotor, er strengt forbudt i alle vann, unntatt Bråa, Skjellbreia og Våja.

10. Fiske med levende agn samt transport av levende fisk fra et vann til et annet er strengt forbudt og vil bli anmeldt.

11. Båt og fiskeutstyr skal være tørket før bruk.​

 

BETALING AV FISKEKORT

BETALING: VIPPS nr 117637

Pga dårlig mobildekning, vent på bekreftelse på at VIPPS betalingen har blitt akseptert før dere kjører videre.

Hvis du ikke har installert Vipps, kan appen lastes ned via App-Store, Google Play eller DNB's hjemmeside. Du finner også info. på Gran JFF: http://www.njff.no/fylkeslag/oppland/lokallag/gran

Det selges også fiskekort på G-Sport i Gran sentrum, på Gran Almennings kontor som ligger i almenningens tidligere lokaler på Sagatangen, nord i Gran sentrum, og på Stonefly AS i Storgata i Gran.

Fiskekortpriser

Sportsfiske Døgnkort kun stangfiske Kr. 50,-
​Ukeskort kun stangfiske ​Kr. 200,-
​Bruksberettigede og

medlemmer av Gran JFF

​Årskort med garn og oterfiske

 ​Kr. 350,-

Innenbygdsboende ​Årskort med garn og oterfiske Kr. 350,-
Utenbygdsboende​ ​

 
​Årskort kun stangfiske ​Kr. 400,-
Årskort med garn og oterfiske ​Kr. 500,-

 

Gran JFF disponerer èn av 100 båter i prosjektet "1 nøkkel, 100 båter". Båten ligger på ​​Skjerva ved sørenden vannet Skjelbreia som henger sammen vannene med Voia og Skyten.​

​Båten er forbeholdt medlemmer av NJFF, og du må kjøpe en egen nøkkel (200,-) for å disponere båten.

Mer informasjon og booking finner du på www.minebater.no.​