MENY hamburgermeny Close-menu button

Jakt

Gran JFF disponerer jaktterreng for småvilt på Gran Østås i Gran Almenning.

Jak​tkortpriser 2022 for G​​ran Østås​​

​Dette gjelder bare for medlemmer av GJFF bosatt i Gran kommune og innenbygdsboende i Gran sogn. Utenbygdsboende må kjøpe av Gran Allmenning via inatur.no​.

  • Bruksrett 1200,-

  • Medlemmer Gjff 1200,-

  • Innenbygds 1600,-

  • Gjestekort 900,- inkl. depositum,- (gjestekort gjelder for en tidsbgrenset periode, les mer i "tillegg for jaktregler")

  • Bukkekort 500,-

  • Revekort 200,- (det selges maks 5 kort)

Prisene er inkludert depositum på 500,-. Det er ikke depositum på bukkekort. Depositumet blir tilbakebetalt når fangstrapporten er innsendt innen fristen 15/1 - 2023.​​​

Hvis jaktrapport sendes innen 5. januar tilbakebetales depositumet på kr 500,- som ble innbetalt ved kjøp av jaktkort.​

Kort kan kjøpes på Gran Almenning​ eller hos Kjell Vidar Engelund tlf. 91557909​. 

Det går også an å forhåndsinnbetale beløpet inn på klubbens bank-konto.​

F​orhåndsinnbe​​taling til bank-konto v​​ed kjøp av jaktkort

Jaktkortet for 2022 koster 700,- for medlemmer og bruksberettigede, og 1200,- for innenbygds. Det skal i tillegg betales et depositum på 500,- for alle, dette tilbakebetales etter at jaktrapport er mottatt.

Dette gjøres ved at du betaler inn kr 1200,- for medlemmer eller 1600,- for innenbygds til konto: 20200800746 eller Vippsnummer 617479, og merker betalingen med navn og adresse.

I tillegg sender du en mail med bilde av jegeravgiftskort og eventuelt medlemsbevis til [email protected], skriv også på navn og kontonummer. Du vil da motta et jaktkort på e-post når betalingen er registrert.

Dette må skrives ut og medbringes under jakten sammen med de andre pålagte papirer.

Predat​orfangst og jakt på Gran Almenning Østås 2​022

Predatorfangst og jakt på Gran Almenning Østås 2022

 

Vintertrening

Det blir anledning til å drive vintertrening på hare og trening av fuglehund i tiden 1. januar til 28. februar. Treningskort fås kjøpt hos Kjell Vidar Engelund for kr. 100,-. tlf. 91557909. Området hvor det tillates vintertrening er nord og vest for skogsbilvegen fra Skjerva mot Sagvolden og Guldenseterstikken - Kvernsjøvegen.

Kart over område for vintertrening.

 

Viltstellutvalget GJFF