Rypetaksering

Hund

Jakt med hund har lange tradisjoner i Norge. Innenfor jakthundene er det mange forskjellige grupper og innen disse gruppene er de ulike rasene avlet frem med hver sine særegne kvaliteter som gjør disse til gode jakthunder.

HUNDEAKTIVITETER I LJFF

AVERSJONSDRESSUR MOT SAU 2023

Noen av værene i Hundskjølenga

sauer.jpeg
Værer i Hundskjølenga

 Hundskjølenga

LJFF planlegger å arrangere aversjonsdressur mot sau i Hundskjølenga i Roterud følgende mandager: 

 

12. juni: Anders. Påmelding til Stine, tlf: 419 36 160 e. kl. 18.00

19. juni: Anders

26. juni: Anders

31. juli: Påmelding til Ketil, tlf: 414 78 798

7. august: Ketil

14. august: Ketil

 

 

Forhåndspåmelding gjør at vi får unna papirarbeidet på forhånd. Vi trenger hundens navn, fødselsdato og reg. nr. i NKK. Du blir tildelt time og må møte presis. Vi tar kun eksakt beløp i kontanter eller du kan Vippse. Pris kr. 350 for medlemmer i LJFF og kr. 450 for ikke-medlemmer. 

Vi anbefaler at hunden bruker dummyhalsbånd eller et stort lommelyktbatteri tapet fast på et vanlig halsbånd en uke før og etter aversjonsdressuren.

For nye sauebevis kreves det testing to ganger med 14 dagers mellomrom. Problemfri retesting er bare en gang for nytt bevis.

Ikke vent for lenge før du tar kontakt, noen har allerede ropt på høsten....

Dressurterreng

LJFF fester det tildligere bruket Hundskjølenga, et 50 mål stor område i Roterud til dressur av hund og aversjonsdressur mot sau.

Apporttrening i Hundskjølenga

Hundskjølenga er merket med rødt kryss

​​​​Hundskjølenga består av tre inngjerdete hamninger, en mindre ved parkeringsplassen og to større på ca 25 mål hver. Her kan medlemmer trene dressur med løs hund hele året.

Foreningen arrangerer aversjonsdressur mot sau i juni og frem til 21. august. I beiteperioden går det derfor værer i den midterste hamningen. Når en skal trene hund i den midtre hamningen, må en derfor flytte værene opp i den øverste hamningen. Den nederste hamningen benyttes ikke til sau.

Årlig arrangeres det apportkurs i Hundskjølenga. Det kan også arrangeres prøver for apportbevis her.