Hundskjølenga

Hundskjølenga er friskmeldt. Hamningene er ryddet opp.

Publisert: 29. april 2022 kl. 19.51

Sist oppdatert: 28. august 2022 kl. 17.07

I forbindelse med at kommunen la vann- og avløpsledninger til Roterudbygda var det vært mye graving i den øvre hamningen i  Hundskjølenga. Etter gravearbeidene ble det satt opp nytt gjerde rundt den øvre hamningen og anlagt en stor grusplass i øvre hamning, velegnet til dressurtrening. Vi har selv laget nye grinder inn til øvre hamning og mellom øvre og midtre hamning, hatt på et lass med jord og sådd til med gress. Etter beste evne har vi også lagt kompost i alle stygge hull i den øvre hamningen for å redusere risikoen for skader på løpende hunder.

Det går fortsatt 7 værer i midtre og nedre hamning. Det har i det siste vært lettest å flytte dem ned i nedre hamning for dressurtrening i den midtre hamningen. Husk at hunder som trenes her skal ha sauebevis så lenge værene går på beite.